หมวดหมู่:

upokorzyć

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงupokorzyć

  • การออกเสียง : upokarzająca upokarzająca [pl]
  • การออกเสียง : upokorzono upokorzono [pl]
  • การออกเสียง : upokorzony upokorzony [pl]