หมวดหมู่:

until the 13th century

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงuntil the 13th century

  • การออกเสียง : do XIII wieku do XIII wieku [pl]