หมวดหมู่:

unobserved

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงunobserved

  • การออกเสียง : privacy
    privacy [en]
  • การออกเสียง : private
    private [en]