หมวดหมู่:

unobserved

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงunobserved

  • การออกเสียง : privacy privacy [en]
  • การออกเสียง : private private [en]