หมวดหมู่:

university teachers

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงuniversity teachers

 • การออกเสียง : Michio Kaku Michio Kaku [ja]
 • การออกเสียง : Paul Grice Paul Grice [en]
 • การออกเสียง : Robert Plutchik Robert Plutchik [en]
 • การออกเสียง : Paul Rabinow Paul Rabinow [en]
 • การออกเสียง : William Lycan William Lycan [en]
 • การออกเสียง : Jerrold Sadock Jerrold Sadock [en]
 • การออกเสียง : Martin Ceadel Martin Ceadel [en]
 • การออกเสียง : Heath Ward Lowry Heath Ward Lowry [en]
 • การออกเสียง : Penny Eckert Penny Eckert [en]
 • การออกเสียง : ursula bellugi ursula bellugi [en]
 • การออกเสียง : Janet Pierrehumbert Janet Pierrehumbert [en]
 • การออกเสียง : William Jack Baumol William Jack Baumol [en]
 • การออกเสียง : John Charmley John Charmley [en]
 • การออกเสียง : Patrick Juola Patrick Juola [en]
 • การออกเสียง : Paul Smolensky Paul Smolensky [en]
 • การออกเสียง : Rhoads Murphey Rhoads Murphey [en]
 • การออกเสียง : Randall Dipert Randall Dipert [en]
 • การออกเสียง : Harold Tarrant Harold Tarrant [en]
 • การออกเสียง : David Depew David Depew [en]
 • การออกเสียง : Joan Bybee Joan Bybee [en]
 • การออกเสียง : Richard Cherwitz Richard Cherwitz [en]
 • การออกเสียง : Mary Tripsas Mary Tripsas [en]
 • การออกเสียง : Guy Deutscher Guy Deutscher [en]
 • การออกเสียง : Jeffrey Sachs Jeffrey Sachs [en]
 • การออกเสียง : John Henry Raleigh John Henry Raleigh [en]
 • การออกเสียง : Carter Vaughn Findley Carter Vaughn Findley [en]
 • การออกเสียง : Alan Prince Alan Prince [en]
 • การออกเสียง : Laurie Bauer Laurie Bauer [en]
 • การออกเสียง : Justin Khoury Justin Khoury [en]
 • การออกเสียง : Thomas Espenshade Thomas Espenshade [en]
 • การออกเสียง : Peter Kivy Peter Kivy [en]
 • การออกเสียง : George Akerlof George Akerlof [en]
 • การออกเสียง : Douglas Biber Douglas Biber [en]
 • การออกเสียง : Walter Sinnott-Armstrong Walter Sinnott-Armstrong [en]
 • การออกเสียง : Laura Desfor Edles Laura Desfor Edles [en]
 • การออกเสียง : tenured professor tenured professor [en]
 • การออกเสียง : Michael S. Gazzaniga Michael S. Gazzaniga [en]
 • การออกเสียง : Peter Spufford Peter Spufford [en]
 • การออกเสียง : Rolland Paulston Rolland Paulston [en]
 • การออกเสียง : frank michelman frank michelman [en]
 • การออกเสียง : Tariq Modood Tariq Modood [en]
 • การออกเสียง : John Gerassi John Gerassi [en]
 • การออกเสียง : Peter Hobson Peter Hobson [en]
 • การออกเสียง : Nick Trakakis Nick Trakakis [en]
 • การออกเสียง : Steven J. Kachelmeier Steven J. Kachelmeier [en]
 • บันทึกการออกเสียง : Richard Bribiescas Richard Bribiescas [en] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Viktor Staroverov Viktor Staroverov [en] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Gustavo Scuseria Gustavo Scuseria [en] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Minet Schindehutte Minet Schindehutte [en] รอการออกเสียง