หมวดหมู่:

university teachers

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงuniversity teachers

 • การออกเสียง : Michio Kaku
  Michio Kaku [ja]
 • การออกเสียง : Robert Plutchik
  Robert Plutchik [en]
 • การออกเสียง : Paul Grice
  Paul Grice [en]
 • การออกเสียง : Paul Rabinow
  Paul Rabinow [en]
 • การออกเสียง : William Jack Baumol
  William Jack Baumol [en]
 • การออกเสียง : William Lycan
  William Lycan [en]
 • การออกเสียง : Jerrold Sadock
  Jerrold Sadock [en]
 • การออกเสียง : Penny Eckert
  Penny Eckert [en]
 • การออกเสียง : Heath Ward Lowry
  Heath Ward Lowry [en]
 • การออกเสียง : ursula bellugi
  ursula bellugi [en]
 • การออกเสียง : Martin Ceadel
  Martin Ceadel [en]
 • การออกเสียง : Janet Pierrehumbert
  Janet Pierrehumbert [en]
 • การออกเสียง : John Charmley
  John Charmley [en]
 • การออกเสียง : Patrick Juola
  Patrick Juola [en]
 • การออกเสียง : Paul Smolensky
  Paul Smolensky [en]
 • การออกเสียง : Rhoads Murphey
  Rhoads Murphey [en]
 • การออกเสียง : Guy Deutscher
  Guy Deutscher [en]
 • การออกเสียง : Randall Dipert
  Randall Dipert [en]
 • การออกเสียง : Harold Tarrant
  Harold Tarrant [en]
 • การออกเสียง : Jeffrey Sachs
  Jeffrey Sachs [en]
 • การออกเสียง : Joan Bybee
  Joan Bybee [en]
 • การออกเสียง : David Depew
  David Depew [en]
 • การออกเสียง : John Henry Raleigh
  John Henry Raleigh [en]
 • การออกเสียง : Richard Cherwitz
  Richard Cherwitz [en]
 • การออกเสียง : Mary Tripsas
  Mary Tripsas [en]
 • การออกเสียง : Carter Vaughn Findley
  Carter Vaughn Findley [en]
 • การออกเสียง : Laurie Bauer
  Laurie Bauer [en]
 • การออกเสียง : Alan Prince
  Alan Prince [en]
 • การออกเสียง : Justin Khoury
  Justin Khoury [en]
 • การออกเสียง : George Akerlof
  George Akerlof [en]
 • การออกเสียง : Peter Kivy
  Peter Kivy [en]
 • การออกเสียง : Thomas Espenshade
  Thomas Espenshade [en]
 • การออกเสียง : Douglas Biber
  Douglas Biber [en]
 • การออกเสียง : Michael S. Gazzaniga
  Michael S. Gazzaniga [en]
 • การออกเสียง : Walter Sinnott-Armstrong
  Walter Sinnott-Armstrong [en]
 • การออกเสียง : tenured professor
  tenured professor [en]
 • การออกเสียง : Laura Desfor Edles
  Laura Desfor Edles [en]
 • การออกเสียง : Tariq Modood
  Tariq Modood [en]
 • การออกเสียง : Peter Spufford
  Peter Spufford [en]
 • การออกเสียง : frank michelman
  frank michelman [en]
 • การออกเสียง : Rolland Paulston
  Rolland Paulston [en]
 • การออกเสียง : John Gerassi
  John Gerassi [en]
 • การออกเสียง : Peter Hobson
  Peter Hobson [en]
 • การออกเสียง : Nick Trakakis
  Nick Trakakis [en]
 • การออกเสียง : Steven J. Kachelmeier
  Steven J. Kachelmeier [en]
 • บันทึกการออกเสียง : Gustavo Scuseria Gustavo Scuseria [en] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Viktor Staroverov Viktor Staroverov [en] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Minet Schindehutte Minet Schindehutte [en] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Richard Bribiescas Richard Bribiescas [en] รอการออกเสียง