หมวดหมู่:

umiłować

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงumiłować

  • การออกเสียง : miłować miłować [pl]
  • การออกเสียง : miłowanie miłowanie [pl]
  • การออกเสียง : umiłowana umiłowana [pl]