หมวดหมู่:

Umbria

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงUmbria

 • การออกเสียง : tuderte tuderte [it]
 • การออกเสียง : Argillae Argillae [it]
 • การออกเสียง : Cursula Cursula [it]
 • การออกเสียง : Antonio Concina Antonio Concina [it]
 • การออกเสียง : Arboreus Umbria Bianco Arboreus Umbria Bianco [it]
 • การออกเสียง : Spello Spello [it]
 • การออกเสียง : Preggio Preggio [it]
 • การออกเสียง : Paciano Paciano [it]
 • การออกเสียง : Foligno Foligno [it]
 • การออกเสียง : Gualdo Tadino Gualdo Tadino [it]
 • การออกเสียง : Gubbio Gubbio [it]