หมวดหมู่:

uczniowie

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงuczniowie

 • การออกเสียง : pedagog pedagog [tr]
 • การออกเสียง : pierwszoklasista pierwszoklasista [pl]
 • การออกเสียง : ulubieni ulubieni [pl]
 • การออกเสียง : przedstawicielka przedstawicielka [pl]
 • การออกเสียง : urażeni urażeni [pl]
 • การออกเสียง : gimnazjaliści gimnazjaliści [pl]
 • การออกเสียง : zawiedzeni zawiedzeni [pl]
 • การออกเสียง : najzdolniejsze najzdolniejsze [pl]
 • การออกเสียง : wykrętni wykrętni [pl]
 • การออกเสียง : wychowawczyni wychowawczyni [pl]
 • การออกเสียง : zeszyty zeszyty [pl]
 • การออกเสียง : wagarowanie wagarowanie [pl]
 • การออกเสียง : patrzałki patrzałki [pl]
 • การออกเสียง : poodkładać poodkładać [pl]
 • การออกเสียง : rozgoryczeni rozgoryczeni [pl]
 • การออกเสียง : ewakuowani ewakuowani [pl]
 • การออกเสียง : rozdrażnieni rozdrażnieni [pl]
 • การออกเสียง : urwać się z lekcji urwać się z lekcji [pl]