หมวดหมู่:

ubiór żeński

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงubiór żeński

  • การออกเสียง : chuścina chuścina [pl]
  • การออกเสียง : mantyla mantyla [pl]