หมวดหมู่:

ua

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงua

  • การออกเสียง : Україна
    Україна [uk]