หมวดหมู่:

U.K.

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงU.K.

 • การออกเสียง : Yorkshire Yorkshire [en]
 • การออกเสียง : Worcester Worcester [en]
 • การออกเสียง : Northern Ireland Northern Ireland [en]
 • การออกเสียง : Brighton Brighton [en]
 • การออกเสียง : York York [en]
 • การออกเสียง : Loughborough Loughborough [en]
 • การออกเสียง : Cheshire Cheshire [en]
 • การออกเสียง : Chester Chester [en]
 • การออกเสียง : Vauxhall Vauxhall [en]
 • การออกเสียง : Isaac Newton Isaac Newton [en]
 • การออกเสียง : Warwick Warwick [en]
 • การออกเสียง : foi foi [fr]
 • การออกเสียง : Belfast Belfast [en]
 • การออกเสียง : Wimbledon Wimbledon [en]
 • การออกเสียง : Wolverhampton Wolverhampton [en]
 • การออกเสียง : Trafalgar Square Trafalgar Square [en]
 • การออกเสียง : Slough (town) Slough (town) [en]
 • การออกเสียง : Penny Lane Penny Lane [en]
 • การออกเสียง : Elizabeth II Elizabeth II [en]
 • การออกเสียง : Madame Tussaud's Madame Tussaud's [en]
 • การออกเสียง : City of London City of London [en]
 • การออกเสียง : Bedford Bedford [en]
 • การออกเสียง : Brighton and Hove Brighton and Hove [en]
 • การออกเสียง : anymore anymore [en]
 • การออกเสียง : Queen Elizabeth II Queen Elizabeth II [en]
 • การออกเสียง : Westminster Abbey Westminster Abbey [en]
 • การออกเสียง : Towcester Towcester [en]
 • การออกเสียง : Spaghetti Junction Spaghetti Junction [en]
 • การออกเสียง : dandy dandy [en]
 • การออกเสียง : Kensington Kensington [en]
 • การออกเสียง : David Cameron David Cameron [en]
 • การออกเสียง : London Eye London Eye [en]
 • การออกเสียง : Science Museum Science Museum [en]
 • การออกเสียง : Harrogate Harrogate [en]
 • การออกเสียง : Clapham Clapham [en]
 • การออกเสียง : Jack Wilshere Jack Wilshere [en]
 • การออกเสียง : Raspberry Pi Raspberry Pi [en]
 • การออกเสียง : Lincolnshire Lincolnshire [en]
 • การออกเสียง : English Channel English Channel [en]
 • การออกเสียง : hoody hoody [en]
 • การออกเสียง : God Save the Queen God Save the Queen [en]
 • การออกเสียง : bangers and mash bangers and mash [en]
 • การออกเสียง : realise realise [en]
 • การออกเสียง : Fenwick Fenwick [en]
 • การออกเสียง : Toad-in-the-Hole Toad-in-the-Hole [en]
 • การออกเสียง : Silverstone Silverstone [en]
 • การออกเสียง : Stansted Stansted [en]
 • การออกเสียง : British English British English [en]
 • การออกเสียง : Agglethorpe Agglethorpe [en]
 • การออกเสียง : Stockport Stockport [en]
 • การออกเสียง : John Lewis John Lewis [en]
 • การออกเสียง : King George V King George V [en]
 • การออกเสียง : Industrial Revolution Industrial Revolution [en]
 • การออกเสียง : Shepherd's Pie Shepherd's Pie [en]
 • การออกเสียง : Shelton Shelton [en]
 • การออกเสียง : Fotheringhay Castle Fotheringhay Castle [en]
 • การออกเสียง : Cumbria Cumbria [en]
 • การออกเสียง : Piccadilly Piccadilly [en]
 • การออกเสียง : giro giro [it]
 • การออกเสียง : The Great Exhibition The Great Exhibition [en]
 • การออกเสียง : Margate Margate [en]
 • การออกเสียง : Tories Tories [en]
 • การออกเสียง : oi! oi! [en]
 • การออกเสียง : estuary estuary [en]
 • การออกเสียง : John Bercow John Bercow [en]
 • การออกเสียง : Armistice Day Armistice Day [en]
 • การออกเสียง : Mackem Mackem [en]
 • การออกเสียง : Warwick Road Warwick Road [en]
 • การออกเสียง : British Library British Library [en]
 • การออกเสียง : Laboratory of Molecular Biology Laboratory of Molecular Biology [en]
 • การออกเสียง : Old Orchard Old Orchard [en]
 • การออกเสียง : Tate Modern Tate Modern [en]
 • การออกเสียง : Leeds Leeds [en]
 • การออกเสียง : New Romantics New Romantics [en]
 • การออกเสียง : Peterloo Peterloo [en]
 • การออกเสียง : Josiah Wedgwood Josiah Wedgwood [en]
 • การออกเสียง : Clapham South Clapham South [en]
 • การออกเสียง : duchy duchy [en]
 • การออกเสียง : mods mods [en]
 • การออกเสียง : St James's Palace St James's Palace [en]
 • การออกเสียง : Ploughman's Lunch Ploughman's Lunch [en]
 • การออกเสียง : Ernest Rutherford Ernest Rutherford [en]
 • การออกเสียง : Devonshire Park Devonshire Park [en]
 • การออกเสียง : Hampton Court Hampton Court [en]
 • การออกเสียง : Museum of Science and Industry Museum of Science and Industry [en]
 • การออกเสียง : Chetwynd Chetwynd [en]
 • การออกเสียง : Stansted Airport Stansted Airport [en]
 • การออกเสียง : chip shop chip shop [en]
 • การออกเสียง : Blenheim Palace Blenheim Palace [en]
 • การออกเสียง : Blackpool illuminations Blackpool illuminations [en]
 • การออกเสียง : Liskeard Liskeard [en]
 • การออกเสียง : Cleveland Way Cleveland Way [en]
 • การออกเสียง : Geordie Geordie [en]
 • การออกเสียง : Warwick Castle Warwick Castle [en]
 • การออกเสียง : Croydon Croydon [en]
 • การออกเสียง : Finchley Central Finchley Central [en]
 • การออกเสียง : Global Warming Policy Foundation Global Warming Policy Foundation [en]
 • การออกเสียง : Christopher Wren Christopher Wren [en]
 • การออกเสียง : A-level A-level [en]
 • การออกเสียง : conservatives conservatives [en]