หมวดหมู่:

tysiąc

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงtysiąc

 • การออกเสียง : 1996
  1996 [fr]
 • การออกเสียง : Wizerunek jest wart tysiąca słów
  Wizerunek jest wart tysiąca słów [pl]
 • การออกเสียง : tys.
  tys. [pl]
 • การออกเสียง : tysiączek
  tysiączek [pl]
 • การออกเสียง : 11 000
  11 000 [pl]
 • การออกเสียง : z tysiącletnią tradycją
  z tysiącletnią tradycją [pl]
 • การออกเสียง : setki tysięcy
  setki tysięcy [pl]
 • การออกเสียง : tysiąca
  tysiąca [pl]
 • การออกเสียง : po tysiącu
  po tysiącu [pl]
 • การออกเสียง : tysie
  tysie [pl]
 • การออกเสียง : poza tysiącem
  poza tysiącem [pl]
 • การออกเสียง : z tysiącem
  z tysiącem [pl]