หมวดหมู่:

two pronunciations

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงtwo pronunciations

 • การออกเสียง : often often [en]
 • การออกเสียง : lieutenant lieutenant [en]
 • การออกเสียง : scone scone [en]
 • การออกเสียง : minute minute [en]
 • การออกเสียง : neither neither [en]
 • การออกเสียง : Nike Nike [en]
 • การออกเสียง : herb herb [en]
 • การออกเสียง : paprika paprika [en]
 • การออกเสียง : tear tear [en]
 • การออกเสียง : saxophonist saxophonist [en]
 • การออกเสียง : facet facet [en]
 • การออกเสียง : Lafayette Lafayette [en]
 • การออกเสียง : schism schism [en]
 • การออกเสียง : discount discount [en]
 • การออกเสียง : reform reform [en]
 • การออกเสียง : combative combative [en]
 • การออกเสียง : Areopagitica Areopagitica [en]
 • การออกเสียง : consoles consoles [fr]
 • การออกเสียง : seconding seconding [en]