หมวดหมู่:

two correct pronunciations

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงtwo correct pronunciations

 • การออกเสียง : route route [en]
 • การออกเสียง : director director [en]
 • การออกเสียง : direct direct [en]
 • การออกเสียง : Louis Louis [fr]
 • การออกเสียง : Celtic Celtic [en]
 • การออกเสียง : Betelgeuse Betelgeuse [en]
 • การออกเสียง : direction direction [en]
 • การออกเสียง : directed directed [en]
 • การออกเสียง : directory directory [en]
 • การออกเสียง : patented patented [en]
 • การออกเสียง : directions directions [en]
 • การออกเสียง : cervical cervical [en]
 • การออกเสียง : router (computing) router (computing) [en]
 • การออกเสียง : indirect indirect [en]
 • การออกเสียง : routes routes [nl]
 • การออกเสียง : Celts Celts [en]
 • การออกเสียง : directorate directorate [en]
 • การออกเสียง : marked (distinctive) marked (distinctive) [en]
 • การออกเสียง : Patent Office Patent Office [en]
 • การออกเสียง : patently patently [en]
 • การออกเสียง : directors directors [en]
 • การออกเสียง : directing directing [en]
 • การออกเสียง : onerous onerous [en]
 • การออกเสียง : reroute reroute [en]
 • การออกเสียง : hydrogenated hydrogenated [en]
 • การออกเสียง : patentee patentee [en]