หมวดหมู่:

turkey

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงturkey

 • การออกเสียง : тәгмән тәгмән [tt]
 • การออกเสียง : түмгенерал түмгенерал [tt]
 • การออกเสียง : орадмирал орадмирал [tt]
 • การออกเสียง : тугадмирал тугадмирал [tt]
 • การออกเสียง : туггенерал туггенерал [tt]
 • การออกเสียง : өстәгмән өстәгмән [tt]
 • บันทึกการออกเสียง : Peter Galy Peter Galy [en] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Խարբերդ Խարբերդ [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : قاضي كوي قاضي كوي [ar] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ادرمد ادرمد [ota] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : قاغزمان قاغزمان [ota] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : معمورة العزيز معمورة العزيز [ota] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Elbak Elbak [ku] รอการออกเสียง