หมวดหมู่:

turkey

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงturkey

 • การออกเสียง : тутадмирал тутадмирал [tt]
 • การออกเสียง : марешал марешал [tt]
 • การออกเสียง : тутгенерал тутгенерал [tt]
 • การออกเสียง : башчавыш башчавыш [tt]
 • การออกเสียง : түмадмирал түмадмирал [tt]
 • การออกเสียง : тәгмән тәгмән [tt]
 • การออกเสียง : түмгенерал түмгенерал [tt]
 • บันทึกการออกเสียง : قاضي كوي قاضي كوي [ar] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Elbak Elbak [ku] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ادرمد ادرمد [ota] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : قاغزمان قاغزمان [ota] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : معمورة العزيز معمورة العزيز [ota] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Peter Galy Peter Galy [en] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Խարբերդ Խարբերդ [hy] รอการออกเสียง