หมวดหมู่:

tua

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงtua

  • การออกเสียง : tó
    [hu]