หมวดหมู่:

tryb rozkazujący

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงtryb rozkazujący

 • การออกเสียง : chlap chlap [cs]
 • การออกเสียง : zmiłuj się zmiłuj się [pl]
 • การออกเสียง : patrz patrz [pl]
 • การออกเสียง : kop kop [da]
 • การออกเสียง : przystań przystań [pl]
 • การออกเสียง : uprośćmy uprośćmy [pl]
 • การออกเสียง : śledź śledź [pl]
 • การออกเสียง : Czytaj Czytaj [pl]
 • การออกเสียง : podstaw podstaw [pl]
 • การออกเสียง : oczekuj oczekuj [pl]
 • การออกเสียง : myśl myśl [pl]
 • การออกเสียง : weź się weź się [pl]
 • การออกเสียง : odłam odłam [pl]
 • การออกเสียง : Zjedz coś, kochanie. Zjedz coś, kochanie. [pl]
 • การออกเสียง : przerywaj przerywaj [pl]
 • การออกเสียง : wyślij wyślij [pl]
 • การออกเสียง : ciesz się ciesz się [pl]
 • การออกเสียง : rozkaż rozkaż [pl]
 • การออกเสียง : Susz Susz [pl]
 • การออกเสียง : jeźdźcie - jedzcie jeźdźcie - jedzcie [pl]
 • การออกเสียง : przedyskutujmy przedyskutujmy [pl]
 • การออกเสียง : Częstujcie się! Częstujcie się! [pl]
 • การออกเสียง : powiedz mi powiedz mi [pl]
 • การออกเสียง : posłodź posłodź [pl]
 • การออกเสียง : Bądź! Bądź! [pl]
 • การออกเสียง : Ucz się Ucz się [pl]
 • การออกเสียง : połóż połóż [pl]
 • การออกเสียง : wskrześ wskrześ [pl]
 • การออกเสียง : przejdźmy przejdźmy [pl]
 • การออกเสียง : posłódź posłódź [pl]
 • การออกเสียง : Zwiążcie ich! Zwiążcie ich! [pl]
 • การออกเสียง : zatrzymaj się zatrzymaj się [pl]
 • การออกเสียง : przejdźmy się przejdźmy się [pl]
 • การออกเสียง : mieszaj mieszaj [pl]
 • การออกเสียง : miej miej [pl]
 • การออกเสียง : Wstrzymaj Wstrzymaj [pl]
 • การออกเสียง : waż waż [pl]
 • การออกเสียง : Zamilcz Zamilcz [pl]
 • การออกเสียง : chciej chciej [pl]
 • การออกเสียง : ścigaj ścigaj [pl]
 • การออกเสียง : rządź rządź [pl]
 • การออกเสียง : Powiedzcie Powiedzcie [pl]
 • การออกเสียง : przesadzaj przesadzaj [pl]
 • การออกเสียง : zagryzaj zagryzaj [pl]
 • การออกเสียง : wstawaj wstawaj [pl]
 • การออกเสียง : pohasajcie pohasajcie [pl]
 • การออกเสียง : usiądźcie usiądźcie [pl]
 • การออกเสียง : strzeż strzeż [pl]
 • การออกเสียง : zobaczcie zobaczcie [pl]
 • การออกเสียง : Odłóż Odłóż [pl]
 • การออกเสียง : nalewaj nalewaj [pl]
 • การออกเสียง : umówmy się umówmy się [pl]
 • การออกเสียง : pokaż pokaż [pl]
 • การออกเสียง : śledźcie śledźcie [pl]
 • การออกเสียง : Ożeń się Ożeń się [pl]
 • การออกเสียง : kopcie kopcie [pl]
 • การออกเสียง : Monitoruj Monitoruj [pl]
 • การออกเสียง : zwilż zwilż [pl]
 • การออกเสียง : Jazda do chałupy! Jazda do chałupy! [pl]
 • การออกเสียง : przejdź przejdź [pl]
 • การออกเสียง : rozstańmy się rozstańmy się [pl]
 • การออกเสียง : rozwesel rozwesel [pl]
 • การออกเสียง : wódz - wódź wódz - wódź [pl]
 • การออกเสียง : spłaszcz - płaszcz spłaszcz - płaszcz [pl]
 • การออกเสียง : posyp posyp [pl]
 • การออกเสียง : porozglądaj się porozglądaj się [pl]
 • การออกเสียง : powiadomcie powiadomcie [pl]
 • การออกเสียง : Uczmy się Uczmy się [pl]
 • การออกเสียง : liczcie liczcie [pl]
 • การออกเสียง : umów umów [pl]
 • การออกเสียง : uśmiechnij się uśmiechnij się [pl]
 • การออกเสียง : wywal wywal [pl]
 • การออกเสียง : traktujmy traktujmy [pl]
 • การออกเสียง : rozmawiaj rozmawiaj [pl]
 • การออกเสียง : No mów, mów! No mów, mów! [pl]
 • การออกเสียง : Uspokój się Uspokój się [pl]
 • การออกเสียง : uczcie uczcie [pl]
 • การออกเสียง : weźcie weźcie [pl]
 • การออกเสียง : Ceńmy Ceńmy [pl]
 • การออกเสียง : streść streść [pl]
 • การออกเสียง : znajdźże znajdźże [pl]
 • การออกเสียง : bierz bierz [pl]
 • การออกเสียง : stawiajmy stawiajmy [pl]
 • การออกเสียง : wskaż wskaż [pl]
 • การออกเสียง : Ucz się! Ucz się! [pl]
 • การออกเสียง : odchodź odchodź [pl]
 • การออกเสียง : rozłóżcie rozłóżcie [pl]
 • การออกเสียง : okaż okaż [pl]
 • การออกเสียง : pytaj pytaj [pl]
 • การออกเสียง : pieść - pięść pieść - pięść [pl]
 • การออกเสียง : wytrzep wytrzep [pl]
 • การออกเสียง : zaopiekuj się zaopiekuj się [pl]
 • การออกเสียง : weźże weźże [pl]
 • การออกเสียง : złóż złóż [pl]
 • การออกเสียง : przesuńcie przesuńcie [pl]
 • การออกเสียง : przycisz przycisz [pl]
 • การออกเสียง : dopingujcie dopingujcie [pl]
 • การออกเสียง : Sklećcie Sklećcie [pl]
 • การออกเสียง : przeżyć - przeżuć - przerzuć przeżyć - przeżuć - przerzuć [pl]
 • การออกเสียง : nadzoruj nadzoruj [pl]