หมวดหมู่:

trees (nog)

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงtrees (nog)

 • การออกเสียง : бик бик [uk]
 • การออกเสียง : тал тал [ru]
 • การออกเสียง : Терек Терек [tt]
 • การออกเสียง : айва айва [ru]
 • การออกเสียง : ерик ерик [ru]
 • การออกเสียง : армыт армыт [nog]
 • การออกเสียง : кымызлык кымызлык [nog]
 • การออกเสียง : тыт тыт [nog]
 • การออกเสียง : шие шие [nog]
 • การออกเสียง : элмен элмен [nog]
 • การออกเสียง : ябыскан ябыскан [nog]
 • การออกเสียง : бадам бадам [nog]
 • การออกเสียง : эмен эмен [nog]
 • การออกเสียง : таллык таллык [tt]
 • การออกเสียง : тограк тограк [nog]
 • การออกเสียง : карагаш карагаш [nog]
 • การออกเสียง : семсер семсер [kk]
 • การออกเสียง : актерек актерек [nog]
 • การออกเสียง : шылма шылма [nog]
 • การออกเสียง : шыршы шыршы [nog]
 • การออกเสียง : карлыган карлыган [tt]
 • การออกเสียง : тобылгак (селпи) тобылгак (селпи) [nog]
 • การออกเสียง : кайын кайын [nog]
 • การออกเสียง : куьрт куьрт [nog]
 • การออกเสียง : кандым кандым [nog]
 • การออกเสียง : артыз (артыш) артыз (артыш) [nog]
 • การออกเสียง : юзим юзим [nog]
 • การออกเสียง : курма (хурма) курма (хурма) [nog]
 • การออกเสียง : карагай (шам) карагай (шам) [nog]
 • การออกเสียง : тал баз тал баз [nog]
 • การออกเสียง : йоьке йоьке [nog]
 • บันทึกการออกเสียง : шарын (шынар) шарын (шынар) [nog] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : шабдал шабдал [nog] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : эшкитал эшкитал [nog] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ынжир ынжир [nog] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : шетлевик шетлевик [nog] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : юзим борла юзим борла [nog] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : юзим солкым юзим солкым [nog] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : эскемшек эскемшек [nog] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : явез явез [nog] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : кертпе кертпе [nog] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : аруры (арыры) аруры (арыры) [nog] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : аьлбели аьлбели [nog] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : баланъкы баланъкы [nog] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : бысак бысак [nog] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : зейтун зейтун [nog] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ийдешир ийдешир [nog] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : имит имит [nog] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : канине канине [nog] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : кансуьер кансуьер [nog] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : кебрик (кеврик) кебрик (кеврик) [nog] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : соьгит соьгит [nog] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : коз коз [kv | nog] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : коьген коьген [nog] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : коькем коькем [nog] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : коькшетал коькшетал [nog] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : кубытал кубытал [nog] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : куьйревиш куьйревиш [nog] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : куьреге куьреге [nog] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : наралма наралма [nog] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : сеник сеник [uk | nog] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : сенкеш сенкеш [nog] รอการออกเสียง