หมวดหมู่:

travel in France

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงtravel in France

 • การออกเสียง : voiture voiture [fr]
 • การออกเสียง : aujourd'hui aujourd'hui [fr]
 • การออกเสียง : avion avion [fr]
 • การออกเสียง : accueil accueil [fr]
 • การออกเสียง : chambre chambre [fr]
 • การออกเสียง : Avignon Avignon [fr]
 • การออกเสียง : déjeuner déjeuner [fr]
 • การออกเสียง : Loin Loin [fr]
 • การออกเสียง : carte carte [fr]
 • การออกเสียง : La Côte d'Azur La Côte d'Azur [fr]
 • การออกเสียง : droite droite [fr]
 • การออกเสียง : sortir sortir [fr]
 • การออกเสียง : merveilleux merveilleux [fr]
 • การออกเสียง : la ville la ville [fr]
 • การออกเสียง : au secours au secours [fr]
 • การออกเสียง : opéra opéra [fr]
 • การออกเสียง : renseignements renseignements [fr]
 • การออกเสียง : Cassis (ville) Cassis (ville) [fr]
 • การออกเสียง : gîte gîte [fr]
 • การออกเสียง : Aix en provence Aix en provence [fr]
 • การออกเสียง : grâce grâce [fr]
 • การออกเสียง : train à grande vitesse train à grande vitesse [fr]
 • การออกเสียง : J'ai soif J'ai soif [fr]
 • การออกเสียง : Quand partons-nous ? Quand partons-nous ? [fr]
 • การออกเสียง : Hyères Hyères [fr]
 • การออกเสียง : chambre avec vue chambre avec vue [fr]
 • การออกเสียง : réservation réservation [fr]
 • การออกเสียง : quelque part quelque part [fr]
 • การออกเสียง : un euro un euro [fr]
 • การออกเสียง : Savoie Savoie [fr]
 • การออกเสียง : voie voie [fr]
 • การออกเสียง : façon façon [fr]
 • การออกเสียง : je veux manger je veux manger [fr]
 • การออกเสียง : Je vais attendre Je vais attendre [fr]
 • การออกเสียง : l'aéroport l'aéroport [fr]
 • การออกเสียง : chaînes de montagnes chaînes de montagnes [fr]
 • การออกเสียง : louer louer [fr]
 • การออกเสียง : sortie de secours sortie de secours [fr]
 • การออกเสียง : Avez-vous compris ? Avez-vous compris ? [fr]
 • การออกเสียง : le train le train [fr]
 • การออกเสียง : payer en espèces payer en espèces [fr]
 • การออกเสียง : la gare la gare [fr]
 • การออกเสียง : arriver au train arriver au train [fr]
 • การออกเสียง : Au secours ! Au secours ! [fr]
 • การออกเสียง : Apt Apt [en]
 • การออกเสียง : la salle de bains la salle de bains [fr]
 • การออกเสียง : J'ai besoin de J'ai besoin de [fr]
 • การออกเสียง : carte d'identité carte d'identité [fr]
 • การออกเสียง : une ville de banlieue une ville de banlieue [fr]
 • การออกเสียง : aller-retour aller-retour [fr]
 • การออกเสียง : Il fait trop froid Il fait trop froid [fr]
 • การออกเสียง : nos bagages nos bagages [fr]
 • การออกเสียง : Savon Savon [fr]
 • การออกเสียง : perdu perdu [fr]
 • การออกเสียง : le prochain vol le prochain vol [fr]
 • การออกเสียง : hôte hôte [fr]
 • การออกเสียง : demi-pension demi-pension [fr]
 • การออกเสียง : L'Essence L'Essence [fr]
 • การออกเสียง : Aéroport Charles De Gaulle Aéroport Charles De Gaulle [fr]
 • การออกเสียง : Avez-vous l'heure ? Avez-vous l'heure ? [fr]
 • การออกเสียง : informations informations [fr]
 • การออกเสียง : Le Tour de France Le Tour de France [fr]
 • การออกเสียง : l'arrêt l'arrêt [fr]
 • การออกเสียง : laisse-moi tranquille laisse-moi tranquille [fr]
 • การออกเสียง : L'Heure d'été L'Heure d'été [fr]
 • การออกเสียง : carte de crédit carte de crédit [fr]
 • การออกเสียง : grève grève [fr]
 • การออกเสียง : aller simple aller simple [fr]
 • การออกเสียง : Aidez-moi Aidez-moi [fr]
 • การออกเสียง : le centre-ville le centre-ville [fr]
 • การออกเสียง : bruine bruine [fr]
 • การออกเสียง : auberge auberge [fr]
 • การออกเสียง : illisible illisible [fr]
 • การออกเสียง : billet de train billet de train [fr]
 • การออกเสียง : Rend la Monnaie Rend la Monnaie [fr]
 • การออกเสียง : cours d'eau cours d'eau [fr]
 • การออกเสียง : à main gauche à main gauche [fr]
 • การออกเสียง : je peux vous aider? je peux vous aider? [fr]
 • การออกเสียง : prendre l'alarme prendre l'alarme [fr]
 • การออกเสียง : vous eûtes promis vous eûtes promis [fr]
 • การออกเสียง : alarme incendie alarme incendie [fr]
 • การออกเสียง : Grand Hôtel Grand Hôtel [fr]
 • การออกเสียง : judéo-chrétienne judéo-chrétienne [fr]
 • การออกเสียง : un aller simple un aller simple [fr]
 • การออกเสียง : numéro de réservation numéro de réservation [fr]
 • การออกเสียง : un aller-retour un aller-retour [fr]
 • การออกเสียง : e-billet e-billet [fr]
 • การออกเสียง : au guichet au guichet [fr]
 • การออกเสียง : Saumur-Champigny Saumur-Champigny [fr]
 • การออกเสียง : c'est où? c'est où? [fr]
 • การออกเสียง : aller en véhicule aller en véhicule [fr]
 • การออกเสียง : interurbain et régional interurbain et régional [fr]
 • การออกเสียง : l’essence sans plomb l’essence sans plomb [fr]
 • การออกเสียง : hors-saison hors-saison [fr]
 • การออกเสียง : Billet Ile-de-France Billet Ile-de-France [fr]
 • การออกเสียง : Forêt de Fontainebleau Forêt de Fontainebleau [fr]
 • การออกเสียง : ouvre boite ouvre boite [fr]
 • การออกเสียง : bureau de change bureau de change [fr]
 • การออกเสียง : à main droite à main droite [fr]
 • การออกเสียง : Quai de la Gare Quai de la Gare [fr]