หมวดหมู่:

transportowany

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงtransportowany

  • การออกเสียง : jednokierunkowo jednokierunkowo [pl]
  • การออกเสียง : przenoszony przenoszony [pl]