หมวดหมู่:

Traditional Chinese

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงTraditional Chinese

 • การออกเสียง : 德國 德國 [wuu]
 • การออกเสียง : 結婚 結婚 [ja]
 • การออกเสียง : 機場 機場 [nan]
 • การออกเสียง : 一石二鳥 一石二鳥 [ja]
 • การออกเสียง : 情況 情況 [ja]
 • การออกเสียง : 歡迎 歡迎 [yue]
 • การออกเสียง : 貝 [yue]
 • การออกเสียง : 醫院 醫院 [zh]
 • การออกเสียง : 指手畫腳 指手畫腳 [zh]
 • การออกเสียง : 客套話 客套話 [zh]
 • การออกเสียง : 練習 練習 [ja]
 • การออกเสียง : 冰凍三尺,非一日之寒 冰凍三尺,非一日之寒 [zh]
 • การออกเสียง : 辦公室 辦公室 [yue]
 • การออกเสียง : 聲東擊西 聲東擊西 [zh]
 • การออกเสียง : 雞蛋 雞蛋 [yue]
 • การออกเสียง : 道聽途說 道聽途說 [zh]
 • การออกเสียง : 時代 時代 [ja]
 • การออกเสียง : 說話 說話 [zh]
 • การออกเสียง : 重慶市 重慶市 [zh]
 • การออกเสียง : 不經一事,不長一智 不經一事,不長一智 [zh]
 • การออกเสียง : 阿爾及利亞 阿爾及利亞 [yue]
 • การออกเสียง : 欣欣向榮 欣欣向榮 [yue]
 • การออกเสียง : 東奔西走 東奔西走 [ja]
 • การออกเสียง : 離開 離開 [zh]
 • การออกเสียง : 一目瞭然 一目瞭然 [zh]
 • การออกเสียง : 怎麼樣 怎麼樣 [zh]
 • การออกเสียง : 忘記 忘記 [yue]
 • การออกเสียง : 膾炙人口 膾炙人口 [zh]
 • การออกเสียง : 荷蘭 荷蘭 [wuu]
 • การออกเสียง : 養尊處優 養尊處優 [zh]
 • การออกเสียง : 蘭州 蘭州 [ja]
 • การออกเสียง : 強詞奪理 強詞奪理 [yue]
 • การออกเสียง : 損人利己 損人利己 [zh]
 • การออกเสียง : 井井有條 井井有條 [yue]
 • การออกเสียง : 願賭服輸 願賭服輸 [zh]
 • การออกเสียง : 無中生有 無中生有 [yue]
 • การออกเสียง : 白俄羅斯 白俄羅斯 [wuu]
 • การออกเสียง : 這樣一來 這樣一來 [zh]
 • การออกเสียง : 菲律賓 菲律賓 [wuu]
 • การออกเสียง : 無論如何 無論如何 [wuu]
 • การออกเสียง : 敬而遠之 敬而遠之 [zh]
 • การออกเสียง : 雅俗共賞 雅俗共賞 [zh]
 • การออกเสียง : 阿爾巴尼亞 阿爾巴尼亞 [zh]
 • การออกเสียง : 潛移默化 潛移默化 [zh]
 • การออกเสียง : 力不從心 力不從心 [zh]
 • การออกเสียง : 見利忘義 見利忘義 [zh]
 • การออกเสียง : 時候 時候 [yue]
 • การออกเสียง : 紅綠燈 紅綠燈 [yue]
 • การออกเสียง : 息事寧人 息事寧人 [zh]
 • การออกเสียง : 比利時 比利時 [zh]
 • การออกเสียง : 廣場 廣場 [zh]
 • การออกเสียง : 辦法 辦法 [zh]
 • การออกเสียง : 幾乎 幾乎 [zh]
 • การออกเสียง : 理所當然 理所當然 [yue]
 • การออกเสียง : 優柔寡斷 優柔寡斷 [yue]
 • การออกเสียง : 舉一反三 舉一反三 [zh]
 • การออกเสียง : 一箭雙雕 一箭雙雕 [zh]
 • การออกเสียง : 幾次 幾次 [yue]
 • การออกเสียง : 孤陋寡聞 孤陋寡聞 [zh]
 • การออกเสียง : 襯衫 襯衫 [wuu]
 • การออกเสียง : 溫故知新 溫故知新 [zh]
 • การออกเสียง : 記得 記得 [zh]
 • การออกเสียง : 以牙還牙 以牙還牙 [zh]
 • การออกเสียง : 玻利維亞 玻利維亞 [yue]
 • การออกเสียง : 漸漸 漸漸 [yue]
 • การออกเสียง : 怎麼 怎麼 [zh]
 • การออกเสียง : 未雨綢繆 未雨綢繆 [zh]
 • การออกเสียง : 望塵莫及 望塵莫及 [yue]
 • การออกเสียง : 精打細算 精打細算 [zh]
 • การออกเสียง : 緬甸 緬甸 [zh]
 • การออกเสียง : 興高采烈 興高采烈 [zh]
 • การออกเสียง : 有口無心 有口無心 [zh]
 • การออกเสียง : 發奮圖強 發奮圖強 [zh]
 • การออกเสียง : 興致勃勃 興致勃勃 [yue]
 • การออกเสียง : 如釋重負 如釋重負 [yue]
 • การออกเสียง : 豈有此理 豈有此理 [zh]
 • การออกเสียง : 哥倫比亞 哥倫比亞 [yue]
 • การออกเสียง : 萬古長青 萬古長青 [zh]
 • การออกเสียง : 因爲 因爲 [zh]
 • การออกเสียง : 愛沙尼亞 愛沙尼亞 [yue]
 • การออกเสียง : 留學生 留學生 [zh]
 • การออกเสียง : 烏干達 烏干達 [yue]
 • การออกเสียง : 赤道幾內亞 赤道幾內亞 [zh]
 • การออกเสียง : 有勇無謀 有勇無謀 [zh]
 • การออกเสียง : 長春 長春 [zh]
 • การออกเสียง : 分鐘 分鐘 [yue]
 • การออกเสียง : 新陳代謝 新陳代謝 [zh]
 • การออกเสียง : 削足適履 削足適履 [zh]
 • การออกเสียง : 雪蘭莪 雪蘭莪 [zh]
 • การออกเสียง : 得不償失 得不償失 [zh]
 • การออกเสียง : 貴陽 貴陽 [zh]
 • การออกเสียง : 自暴自棄 自暴自棄 [ja]
 • การออกเสียง : 明目張膽 明目張膽 [yue]
 • การออกเสียง : 科摩羅 科摩羅 [zh]
 • การออกเสียง : 紙上談兵 紙上談兵 [zh]
 • การออกเสียง : 金蟬脫殼 金蟬脫殼 [zh]
 • การออกเสียง : 從容不迫 從容不迫 [zh]
 • การออกเสียง : 鋌而走險 鋌而走險 [yue]
 • การออกเสียง : 理直氣壯 理直氣壯 [hak]
 • การออกเสียง : 南極洲 南極洲 [zh]