หมวดหมู่:

tourist attraction

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงtourist attraction

 • การออกเสียง : 黄鹤楼 黄鹤楼 [zh]
 • การออกเสียง : Kapellenbuckel Kapellenbuckel [de]
 • การออกเสียง : 恒山悬空寺 恒山悬空寺 [zh]
 • การออกเสียง : 漓江 漓江 [yue]
 • การออกเสียง : 中山陵 中山陵 [zh]
 • การออกเสียง : 寒山寺 寒山寺 [zh]
 • การออกเสียง : 云岗石窟 云岗石窟 [zh]
 • การออกเสียง : 孔林 孔林 [zh]
 • การออกเสียง : 肇庆星湖 肇庆星湖 [zh]
 • การออกเสียง : 雁荡山 雁荡山 [zh]
 • การออกเสียง : 高岚风景区 高岚风景区 [zh]
 • การออกเสียง : seværdighed seværdighed [da]
 • การออกเสียง : 大宁河小三峡 大宁河小三峡 [zh]
 • การออกเสียง : 八达岭长城 八达岭长城 [zh]
 • การออกเสียง : 外八庙 外八庙 [zh]
 • การออกเสียง : 中国民俗文化村 中国民俗文化村 [zh]
 • การออกเสียง : 旅遊景點 旅遊景點 [yue]