หมวดหมู่:

torso

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงtorso

  • การออกเสียง : breastplate
    breastplate [en]
  • การออกเสียง : торс
    торс [bg]
  • การออกเสียง : تاب گشت
    تاب گشت [fa]