หมวดหมู่:

torso

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงtorso

  • การออกเสียง : breastplate breastplate [en]
  • การออกเสียง : торс торс [bg]
  • การออกเสียง : تاب گشت تاب گشت [fa]