• การออกเสียงคำว่า Chicorro Chicorro [es]
 • การออกเสียงคำว่า Francisco Romero Francisco Romero [es]
 • การออกเสียงคำว่า Julio Aparicio Julio Aparicio [es]
 • การออกเสียงคำว่า Palomo Linares Palomo Linares [es]
 • การออกเสียงคำว่า Andrés Luis Dorado Andrés Luis Dorado [es]
 • การออกเสียงคำว่า Domingo López Chaves Domingo López Chaves [es]
 • การออกเสียงคำว่า José Luis Galloso José Luis Galloso [es]
 • การออกเสียงคำว่า Manuel Fuentes y Rodríguez Manuel Fuentes y Rodríguez [es]
 • การออกเสียงคำว่า Rafael Ortega Domínguez Rafael Ortega Domínguez [es]
 • การออกเสียงคำว่า Cara-Ancha Cara-Ancha [es]
 • การออกเสียงคำว่า Enrique Ponce Enrique Ponce [es]
 • การออกเสียงคำว่า Juan Conde Juan Conde [es]
 • การออกเสียงคำว่า Miguel Peropadre Miguel Peropadre [es]
 • การออกเสียงคำว่า Alejandro Morilla Alejandro Morilla [es]
 • การออกเสียงคำว่า Curro Romero Curro Romero [es]
 • การออกเสียงคำว่า Jesús Martín-Arroyo Jesús Martín-Arroyo [es]
 • การออกเสียงคำว่า Luis Miguel Dominguín Luis Miguel Dominguín [es]
 • การออกเสียงคำว่า Pepín Liria Pepín Liria [es]
 • การออกเสียงคำว่า Antonio Mondéjar Antonio Mondéjar [es]
 • การออกเสียงคำว่า El Mangui El Mangui [es]
 • การออกเสียงคำว่า José Rodríguez Davié José Rodríguez Davié [es]
 • การออกเสียงคำว่า Melchor Rodríguez García Melchor Rodríguez García [es]
 • การออกเสียงคำว่า Serranito de Córdoba Serranito de Córdoba [es]
 • การออกเสียงคำว่า Chicuelo Chicuelo [es]
 • การออกเสียงคำว่า Francisco Ruiz Miguel Francisco Ruiz Miguel [es]
 • การออกเสียงคำว่า Julio Aparicio Díaz Julio Aparicio Díaz [es]
 • การออกเสียงคำว่า Paquirri Paquirri [es]
 • การออกเสียงคำว่า Ángel Luis Bienvenida Ángel Luis Bienvenida [es]
 • การออกเสียงคำว่า Domingo Ortega Domingo Ortega [es]
 • การออกเสียงคำว่า José Luis Parada José Luis Parada [es]