หมวดหมู่:

toponimy (tt)

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงtoponimy (tt)

 • การออกเสียง : Кунашак Кунашак [tt]
 • การออกเสียง : Бараба Бараба [sr]
 • การออกเสียง : Җоңгар Җоңгар [tt]
 • การออกเสียง : Кыпчак Кыпчак [tt]
 • การออกเสียง : Сөлә Сөлә [tt]
 • การออกเสียง : Шимәк Шимәк [ba]
 • การออกเสียง : Ия Ия [ru]
 • การออกเสียง : Дүсмәт Дүсмәт [tt]
 • การออกเสียง : Биләү Биләү [tt]
 • การออกเสียง : Кашкын Кашкын [tt]
 • การออกเสียง : Карачын Карачын [tt]
 • การออกเสียง : мураш мураш [ru]
 • การออกเสียง : Ләмбрә Ләмбрә [tt]
 • การออกเสียง : Хуҗайлан Хуҗайлан [tt]
 • การออกเสียง : Кырма Кырма [tt]
 • การออกเสียง : Толбазы Толбазы [tt]
 • การออกเสียง : Тәбәрле Тәбәрле [tt]
 • การออกเสียง : Мухша Мухша [tt]
 • การออกเสียง : Кесмәс Кесмәс [tt]
 • การออกเสียง : Корайван Корайван [tt]
 • การออกเสียง : Нәҗәде Нәҗәде [tt]
 • การออกเสียง : Шәммәт Шәммәт [tt]
 • การออกเสียง : Талбишек Талбишек [tt]
 • การออกเสียง : Миңеште Миңеште [tt]
 • การออกเสียง : Үргеяркәй Үргеяркәй [tt]
 • การออกเสียง : Әсәкәй Әсәкәй [tt]
 • การออกเสียง : Чутай Чутай [tt]
 • การออกเสียง : Кышкар Кышкар [tt]
 • การออกเสียง : Атау-Толымбай Атау-Толымбай [tt]
 • การออกเสียง : Каракөй Каракөй [tt]
 • การออกเสียง : Бөгелмә-Бәләбәй Бөгелмә-Бәләбәй [tt]
 • การออกเสียง : Әшир Әшир [tt]
 • การออกเสียง : Сөлек Сөлек [tt]
 • การออกเสียง : Чангара Чангара [tt]
 • การออกเสียง : Хәсәншәех Хәсәншәех [tt]
 • การออกเสียง : Кенә Кенә [tt]
 • การออกเสียง : Күчтәнти Күчтәнти [tt]
 • การออกเสียง : Сәрмәсән Сәрмәсән [tt]
 • การออกเสียง : Сафаҗәй Сафаҗәй [tt]
 • การออกเสียง : Актаҗикъ Актаҗикъ [tt]
 • การออกเสียง : Астаҗикъ Астаҗикъ [tt]
 • การออกเสียง : Чарлаклы Чарлаклы [tt]
 • การออกเสียง : Сүкләм Сүкләм [tt]
 • การออกเสียง : Лобач Лобач [tt]
 • การออกเสียง : Сидеркә Сидеркә [tt]
 • การออกเสียง : Каймары Каймары [tt]
 • การออกเสียง : Раскалан Раскалан [tt]
 • การออกเสียง : Сая Сая [ba]
 • การออกเสียง : умарталык умарталык [tt]
 • การออกเสียง : Миҗа Миҗа [tt]
 • การออกเสียง : Маймырат Маймырат [tt]
 • การออกเสียง : Кыбай Кыбай [tt]
 • การออกเสียง : Камали Камали [tt]
 • การออกเสียง : Нәйми Нәйми [tt]
 • การออกเสียง : Җанбакты Җанбакты [tt]
 • การออกเสียง : көртлек көртлек [tt]
 • การออกเสียง : киек киек [tt]
 • การออกเสียง : кычыткан кычыткан [tt]
 • การออกเสียง : Мөхәммәт Мөхәммәт [tt]
 • การออกเสียง : кизләүле кизләүле [tt]
 • การออกเสียง : шыгай шыгай [tt]
 • การออกเสียง : бүреле бүреле [tt]
 • การออกเสียง : шык шык [tt]
 • การออกเสียง : җәп җәп [tt]
 • การออกเสียง : тутай тутай [tt]
 • การออกเสียง : Танай Танай [tt]
 • การออกเสียง : Бакырчы Бакырчы [tt]
 • การออกเสียง : Уразлы Уразлы [tt]
 • การออกเสียง : Кармыш Кармыш [tt]
 • การออกเสียง : Кыргуҗа Кыргуҗа [tt]
 • การออกเสียง : Юынчы Юынчы [tt]
 • การออกเสียง : Исәк Исәк [tt]
 • การออกเสียง : Албаба Албаба [tt]
 • การออกเสียง : Каратмән Каратмән [tt]
 • การออกเสียง : Күлбаш Күлбаш [tt]
 • การออกเสียง : әрә әрә [tt]
 • การออกเสียง : Җәке Җәке [tt]
 • การออกเสียง : Күгеш Күгеш [tt]
 • การออกเสียง : Урысбага Урысбага [tt]
 • การออกเสียง : Тәнибәк Тәнибәк [tt]
 • การออกเสียง : Акъегет Акъегет [tt]
 • การออกเสียง : Шырдан Шырдан [tt]
 • การออกเสียง : әҗәле әҗәле [tt]
 • การออกเสียง : Күгәй Күгәй [tt]
 • การออกเสียง : Айдар Айдар [tt]
 • การออกเสียง : Тауиле Тауиле [tt]
 • การออกเสียง : Корканаш Корканаш [tt]
 • การออกเสียง : Фәсәхәт Фәсәхәт [tt]
 • การออกเสียง : эчкәре эчкәре [tt]
 • การออกเสียง : Укша Укша [tt]
 • การออกเสียง : Чимук Чимук [tt]
 • การออกเสียง : Каенсаз Каенсаз [tt]
 • การออกเสียง : Таллыкүл Таллыкүл [tt]
 • การออกเสียง : Ахтыр Ахтыр [tt]
 • การออกเสียง : Ягутум Ягутум [tt]
 • การออกเสียง : Уват Уват [tt]
 • การออกเสียง : Кыскыркүл Кыскыркүл [tt]
 • การออกเสียง : Иннополис Иннополис [tt]
 • การออกเสียง : Чакмагыш Чакмагыш [tt]
 • การออกเสียง : шаран шаран [bg]