• การออกเสียงคำว่า Мәтәү Мәтәү [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Карагайлы Карагайлы [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Бөгелмә Бөгелмә [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Сарыкташ Сарыкташ [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Барда Барда [ru]
 • การออกเสียงคำว่า Имәнлекүл Имәнлекүл [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Учалы Учалы [ru]
 • การออกเสียงคำว่า наратлык наратлык [tt]
 • การออกเสียงคำว่า кирәмәт кирәмәт [tt]
 • การออกเสียงคำว่า карамалык карамалык [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Мөрәди Мөрәди [tt]
 • การออกเสียงคำว่า баткалак баткалак [tt]
 • การออกเสียงคำว่า кукша кукша [ru]
 • การออกเสียงคำว่า Килдураз Килдураз [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Нокыт Нокыт [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Келәүле Келәүле [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Сукай Сукай [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Әзәк Әзәк [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Шүрнәк Шүрнәк [tt]
 • การออกเสียงคำว่า bäräñge bäräñge [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Nälä Nälä [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Бәрәңге Бәрәңге [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Бакасаз Бакасаз [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Субашкяр Субашкяр [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Бер Бер [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Бербаш Бербаш [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Чуенчы-Чупан Чуенчы-Чупан [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Биштал Биштал [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Куштал Куштал [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Шөн Шөн [tt]