• การออกเสียงคำว่า Тынламас Тынламас [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Аракай Аракай [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Сәүдияр Сәүдияр [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Тәрбит Тәрбит [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Иләт Иләт [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Илет Илет
 • การออกเสียงคำว่า Госмания Госмания [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Карышбаш Карышбаш [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Мөтеравыл Мөтеравыл [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Сүркә Сүркә [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Чургат Чургат [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Шуран Шуран [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Өе Өе [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Оргыды Оргыды [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Салих-Тукай Салих-Тукай [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Күклек Күклек [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Ханбалык Ханбалык [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Урталык Урталык [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Чулыман Чулыман [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Чөмә-елга Чөмә-елга [tt]
 • การออกเสียงคำว่า мөшек мөшек [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Чиялек Чиялек [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Коллар Коллар [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Куак Куак [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Талкыш Талкыш [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Сәкинәс Сәкинәс [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Чаган Чаган [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Иртәк Иртәк [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Төп Сырт Төп Сырт [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Дим Дим [uk]