หมวดหมู่:

toponimy (tt)

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงtoponimy (tt)

 • การออกเสียง : Бәркләт Бәркләт [tt]
 • การออกเสียง : Өскебаш Өскебаш [tt]
 • การออกเสียง : Көрнәле Көрнәле [tt]
 • การออกเสียง : Уртазым Уртазым [tt]
 • การออกเสียง : Кондырча Кондырча [tt]
 • การออกเสียง : Җидепулат Җидепулат [tt]
 • การออกเสียง : эчкәре эчкәре [tt]
 • การออกเสียง : Галиәхмәр Галиәхмәр [tt]
 • การออกเสียง : Уштамак Уштамак [tt]
 • การออกเสียง : Мәрҗәм Мәрҗәм [tt]
 • การออกเสียง : Манчар Манчар [tt]
 • การออกเสียง : Чаргар Чаргар [tt]
 • การออกเสียง : Шәпке Шәпке [tt]
 • การออกเสียง : Парҗы Парҗы [tt]
 • การออกเสียง : Елдәк Елдәк [tt]
 • การออกเสียง : Келәвеш Келәвеш [tt]
 • การออกเสียง : Бабур Бабур [tt]
 • การออกเสียง : Киләче Киләче [tt]
 • การออกเสียง : Суыкчишмә Суыкчишмә [tt]
 • การออกเสียง : Вашъяз Вашъяз [tt]
 • การออกเสียง : Баткак Баткак [tt]
 • การออกเสียง : Саклаубаш Саклаубаш [tt]
 • การออกเสียง : Шәмәк Шәмәк [tt]
 • การออกเสียง : Тиктәм Тиктәм [tt]
 • การออกเสียง : төреш төреш [tt]
 • การออกเสียง : Тубылтура Тубылтура [tt]
 • การออกเสียง : Җумыя Җумыя [tt]
 • การออกเสียง : Имәнкул Имәнкул [tt]
 • การออกเสียง : Атамкүл Атамкүл [tt]
 • การออกเสียง : Салдыбаш Салдыбаш [tt]
 • การออกเสียง : Шүнәк Шүнәк [tt]
 • การออกเสียง : Черекле Черекле [tt]
 • การออกเสียง : Асаутамак Асаутамак [tt]
 • การออกเสียง : Үкәк Үкәк [tt]
 • การออกเสียง : Калатау Калатау [tt]
 • การออกเสียง : Бүресарай Бүресарай [tt]
 • การออกเสียง : Боланаш Боланаш [tt]
 • การออกเสียง : Мансур Мансур [tt]
 • การออกเสียง : Тормы Тормы [tt]
 • การออกเสียง : күлгә күлгә [tt]
 • การออกเสียง : Кылпа Кылпа [tt]
 • การออกเสียง : Инзир Инзир [tt]
 • การออกเสียง : Үртамак Үртамак [tt]
 • การออกเสียง : Чулмат Чулмат [tt]
 • การออกเสียง : Шырдан Шырдан [tt]
 • การออกเสียง : Аулаш Аулаш [tt]
 • การออกเสียง : Ыстамгол Ыстамгол [tt]
 • การออกเสียง : Тәүгелде Тәүгелде [tt]
 • การออกเสียง : Көшкәт Көшкәт [tt]
 • การออกเสียง : Пушнаш Пушнаш [chm]
 • การออกเสียง : Бакалды Бакалды [tt]
 • การออกเสียง : Урбар Урбар [tt]
 • การออกเสียง : Байморза Байморза [tt]
 • การออกเสียง : Пишли Пишли [tt]
 • การออกเสียง : Ләмпә Ләмпә [tt]
 • การออกเสียง : Тагыл Тагыл [tt]
 • การออกเสียง : Соргыт Соргыт [tt]
 • การออกเสียง : Кыскыргүл Кыскыргүл [tt]
 • การออกเสียง : Дүсән Дүсән [tt]
 • การออกเสียง : Бүздәк Бүздәк [tt]
 • การออกเสียง : Мусирмә Мусирмә [tt]
 • การออกเสียง : Бимә Бимә [tt]
 • การออกเสียง : Шора Шора [ru]
 • การออกเสียง : Озынгол Озынгол [tt]
 • การออกเสียง : Байшады Байшады [tt]
 • การออกเสียง : Буҗай Буҗай [tt]
 • การออกเสียง : Кусатау Кусатау [tt]
 • การออกเสียง : Вишняково Вишняково [tt]
 • การออกเสียง : Юртау Юртау [tt]
 • การออกเสียง : Мишәбаш Мишәбаш [tt]
 • การออกเสียง : Кәлшәле Кәлшәле [tt]
 • การออกเสียง : Кабо-Верде Кабо-Верде [ru]
 • การออกเสียง : Биккуҗа Биккуҗа [tt]
 • การออกเสียง : Кенәбаш Кенәбаш [tt]
 • การออกเสียง : Бәҗәнә Бәҗәнә [tt]
 • การออกเสียง : Ятыр Ятыр [chm]
 • การออกเสียง : Яуморза Яуморза [tt]
 • การออกเสียง : Эчмитче Эчмитче [tt]
 • การออกเสียง : Чатказ Чатказ [tt]
 • การออกเสียง : Чыбылгытау Чыбылгытау [tt]
 • การออกเสียง : салатчы салатчы [tt]
 • การออกเสียง : Кәшә Кәшә [tt]
 • การออกเสียง : Сикертән Сикертән [tt]
 • การออกเสียง : Чобаркүл Чобаркүл [tt]
 • การออกเสียง : Игарка Игарка [ru]
 • การออกเสียง : Аргаяш Аргаяш [ru]
 • การออกเสียง : Чамадур Чамадур [tt]
 • การออกเสียง : Бакчагөл Бакчагөл [tt]
 • การออกเสียง : Шабагыш Шабагыш [tt]
 • การออกเสียง : Искилҗә Искилҗә [tt]
 • การออกเสียง : Бөр Бөр [tt]
 • การออกเสียง : Кырма Кырма [tt]
 • การออกเสียง : Важашур Важашур [tt]
 • การออกเสียง : Кушкуак Кушкуак [tt]
 • การออกเสียง : Алабакүл Алабакүл [tt]
 • การออกเสียง : Чүте Чүте [tt]
 • การออกเสียง : Өршәкбаш Өршәкбаш [tt]
 • การออกเสียง : Әшер Әшер [tt]
 • การออกเสียง : Үтинкә Үтинкә [tt]
 • การออกเสียง : Кугия Кугия [tt]