หมวดหมู่:

toponimy (tt)

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงtoponimy (tt)

 • การออกเสียง : Кариле Кариле [tt]
 • การออกเสียง : Арышкин Арышкин [tt]
 • การออกเสียง : Эчмәт Эчмәт [tt]
 • การออกเสียง : Сихтермә Сихтермә [tt]
 • การออกเสียง : Азеево Азеево [tt]
 • การออกเสียง : Үләртеш Үләртеш [tt]
 • การออกเสียง : Шушар Шушар [tt]
 • การออกเสียง : Корысазлык Корысазлык [tt]
 • การออกเสียง : Бузан Бузан [tt]
 • การออกเสียง : Абан Абан [ady]
 • การออกเสียง : Олыя Олыя [tt]
 • การออกเสียง : Бозлау Бозлау [tt]
 • การออกเสียง : Бохарай Бохарай [tt]
 • การออกเสียง : Сулыяз Сулыяз [tt]
 • การออกเสียง : Кызатау Кызатау [tt]
 • การออกเสียง : Тибенде Тибенде [tt]
 • การออกเสียง : Пурпар Пурпар [tt]
 • การออกเสียง : Балмаз Балмаз [tt]
 • การออกเสียง : Пимәр Пимәр [tt]
 • การออกเสียง : Чирүче Чирүче [tt]
 • การออกเสียง : Госмания Госмания [tt]
 • การออกเสียง : Читәннәр Читәннәр [tt]
 • การออกเสียง : Балыклыкүл Балыклыкүл [tt]
 • การออกเสียง : Үрдәкбаш Үрдәкбаш [tt]
 • การออกเสียง : Оргыды Оргыды [tt]
 • การออกเสียง : Тәмлечишмә Тәмлечишмә [tt]
 • การออกเสียง : Кетес Кетес [tt]
 • การออกเสียง : Кушманак Кушманак [tt]
 • การออกเสียง : Тарнаш Тарнаш [tt]
 • การออกเสียง : Тагашур Тагашур [tt]
 • การออกเสียง : Хаҗимән Хаҗимән [tt]
 • การออกเสียง : Сарысаз Сарысаз [tt]
 • การออกเสียง : Чечелле Чечелле [tt]
 • การออกเสียง : Сиңгел Сиңгел [tt]
 • การออกเสียง : Яргөл Яргөл [tt]
 • การออกเสียง : Үләнкүл Үләнкүл [tt]
 • การออกเสียง : Шубан Шубан [tt]
 • การออกเสียง : Чытырчы Чытырчы [tt]
 • การออกเสียง : Өтәшкә Өтәшкә [tt]
 • การออกเสียง : Кондрата Кондрата [tt]
 • การออกเสียง : Картавыл Картавыл [tt]
 • การออกเสียง : Инсәс Инсәс [tt]
 • การออกเสียง : азы азы [ru]
 • การออกเสียง : Исәнбай Исәнбай [tt]
 • การออกเสียง : Йомгалак Йомгалак [tt]
 • การออกเสียง : Чутый Чутый [tt]
 • การออกเสียง : Иж Иж [udm]
 • การออกเสียง : бүләр бүләр [tt]
 • การออกเสียง : Мәнәгәз Мәнәгәз [tt]
 • การออกเสียง : Астанъелга Астанъелга [tt]
 • การออกเสียง : Турмай Турмай [tt]
 • การออกเสียง : Шонгат Шонгат [tt]
 • การออกเสียง : Каратал Каратал [tt]
 • การออกเสียง : Хулаш Хулаш [tt]
 • การออกเสียง : Балакатай Балакатай [tt]
 • การออกเสียง : Кенә Кенә [tt]
 • การออกเสียง : Чурапан Чурапан [tt]
 • การออกเสียง : Бидәңге Бидәңге [tt]
 • การออกเสียง : мактама мактама [tt]
 • การออกเสียง : Мәмсә Мәмсә [tt]
 • การออกเสียง : Девәтернә Девәтернә [tt]
 • การออกเสียง : Кышкар Кышкар [tt]
 • การออกเสียง : Сергач Сергач [ru]
 • การออกเสียง : Тауҗамал Тауҗамал [tt]
 • การออกเสียง : Урдала Урдала [tt]
 • การออกเสียง : Чабакса Чабакса [tt]
 • การออกเสียง : Урталык Урталык [tt]
 • การออกเสียง : Тушлы Тушлы [tt]
 • การออกเสียง : Ноксы Ноксы [tt]
 • การออกเสียง : Мултан Мултан [tt]
 • การออกเสียง : Әнәле Әнәле [tt]
 • การออกเสียง : Аксакүл Аксакүл [tt]
 • การออกเสียง : Өцкүл Өцкүл [tt]
 • การออกเสียง : Күтәмәле Күтәмәле [tt]
 • การออกเสียง : Рәс Рәс [tt]
 • การออกเสียง : Зиянчура Зиянчура [tt]
 • การออกเสียง : Көязебаш Көязебаш [tt]
 • การออกเสียง : кимак кимак [uk]
 • การออกเสียง : Каратау Каратау [tt]
 • การออกเสียง : Малчын Малчын [tt]
 • การออกเสียง : бөртекләүче бөртекләүче [tt]
 • การออกเสียง : Шишинер Шишинер [tt]
 • การออกเสียง : Кәркәле Кәркәле [tt]
 • การออกเสียง : Кумырсы Кумырсы [tt]
 • การออกเสียง : Калда Калда [tt]
 • การออกเสียง : Сембер Сембер [tt]
 • การออกเสียง : Кандра Кандра [tt]
 • การออกเสียง : Колышчы Колышчы [tt]
 • การออกเสียง : Толбаш Толбаш [tt]
 • การออกเสียง : Искер Искер [tt]
 • การออกเสียง : атар атар [tt]
 • การออกเสียง : Әшлек Әшлек [tt]
 • การออกเสียง : Мохша Мохша [tt]
 • การออกเสียง : Кундрау Кундрау [tt]
 • การออกเสียง : Битләнгер Битләнгер [tt]
 • การออกเสียง : Мәтәүбаш Мәтәүбаш [tt]
 • การออกเสียง : Сокман Сокман [tt]
 • การออกเสียง : Саралан Саралан [tt]
 • การออกเสียง : Уртазым Уртазым [tt]
 • การออกเสียง : Өскебаш Өскебаш [tt]