หมวดหมู่:

toponimy (tt)

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงtoponimy (tt)

 • การออกเสียง : Абалач Абалач [tt]
 • การออกเสียง : Кәлмәт Кәлмәт [tt]
 • การออกเสียง : мәми мәми [tt]
 • การออกเสียง : Вәткә Вәткә [tt]
 • การออกเสียง : Уразлы Уразлы [tt]
 • การออกเสียง : Әтәс Әтәс [ba]
 • การออกเสียง : Өчнарат Өчнарат [tt]
 • การออกเสียง : Ирәмәл Ирәмәл [tt]
 • การออกเสียง : Миякә Миякә [tt]
 • การออกเสียง : саргат саргат [tt]
 • การออกเสียง : Сәйтәк Сәйтәк [tt]
 • การออกเสียง : Хучайлан Хучайлан [tt]
 • การออกเสียง : Байди Байди [tt]
 • การออกเสียง : Олыҗы Олыҗы [tt]
 • การออกเสียง : Коерчык Коерчык [tt]
 • การออกเสียง : Тотан Тотан [tt]
 • การออกเสียง : Шәнгәлче Шәнгәлче [tt]
 • การออกเสียง : Атияз Атияз [tt]
 • การออกเสียง : Әйдәрәле Әйдәрәле [tt]
 • การออกเสียง : Купаяр Купаяр [tt]
 • การออกเสียง : Алтата Алтата [tt]
 • การออกเสียง : Этбасмас Этбасмас [tt]
 • การออกเสียง : Балтик Балтик [chm]
 • การออกเสียง : Рантамак Рантамак [tt]
 • การออกเสียง : Шыкча Шыкча [tt]
 • การออกเสียง : Мангуп Мангуп [tt]
 • การออกเสียง : Менәвез Менәвез [tt]
 • การออกเสียง : Пышны Пышны [tt]
 • การออกเสียง : Тауавыл Тауавыл [tt]
 • การออกเสียง : тутай тутай [tt]
 • การออกเสียง : Тәбриз Тәбриз [tt]
 • การออกเสียง : Чүпләр Чүпләр [tt]
 • การออกเสียง : Сарманай Сарманай [chm]
 • การออกเสียง : Бахтачы Бахтачы [tt]
 • การออกเสียง : Ваңкы Ваңкы [tt]
 • การออกเสียง : Мачаклыбаш Мачаклыбаш [tt]
 • การออกเสียง : Ашытбаш Ашытбаш [tt]
 • การออกเสียง : Тиргәвеш Тиргәвеш [tt]
 • การออกเสียง : Гөлек Гөлек [tt]
 • การออกเสียง : Монас Монас [tt]
 • การออกเสียง : Пәлчекәү Пәлчекәү [tt]
 • การออกเสียง : Атҗитәр Атҗитәр [tt]
 • การออกเสียง : Маҗын Маҗын [tt]
 • การออกเสียง : Бима Бима [tt]
 • การออกเสียง : Бушанча Бушанча [tt]
 • การออกเสียง : Акманай Акманай [tt]
 • การออกเสียง : Чембәле Чембәле [tt]
 • การออกเสียง : Комбашы Комбашы [tt]
 • การออกเสียง : Мәрәткуҗа Мәрәткуҗа [tt]
 • การออกเสียง : Ташкирмән Ташкирмән [tt]
 • การออกเสียง : Белекте Белекте [tt]
 • การออกเสียง : Корманай Корманай [tt]
 • การออกเสียง : Мокай Мокай [tt]
 • การออกเสียง : Чүриле Чүриле [tt]
 • การออกเสียง : Моркваш Моркваш [tt]
 • การออกเสียง : Чолы Чолы [tt]
 • การออกเสียง : Әптекәй Әптекәй [tt]
 • การออกเสียง : Паршур Паршур [tt]
 • การออกเสียง : Кугытау Кугытау [tt]
 • การออกเสียง : Пүчпүник Пүчпүник [tt]
 • การออกเสียง : Карагай Карагай [tt]
 • การออกเสียง : Сөләй Сөләй [tt]
 • การออกเสียง : Чаллыбаш Чаллыбаш [tt]
 • การออกเสียง : Юнай Юнай [ba]
 • การออกเสียง : Караидел Караидел [tt]
 • การออกเสียง : Чалым Чалым [tt]
 • การออกเสียง : Ирнур Ирнур [ba]
 • การออกเสียง : Аграмак Аграмак [tt]
 • การออกเสียง : Хөсәен Хөсәен [tt]
 • การออกเสียง : Бырыс Бырыс [tt]
 • การออกเสียง : Манчыр Манчыр [tt]
 • การออกเสียง : Кибәхуҗа Кибәхуҗа [tt]
 • การออกเสียง : Үмәнәй Үмәнәй [tt]
 • การออกเสียง : Гәрди Гәрди [tt]
 • การออกเสียง : Караширмә Караширмә [tt]
 • การออกเสียง : саралы саралы [ba]
 • การออกเสียง : Өтнә Өтнә [tt]
 • การออกเสียง : Бөрҗән Бөрҗән [tt]
 • การออกเสียง : Кылчым Кылчым [tt]
 • การออกเสียง : Юршак Юршак [tt]
 • การออกเสียง : Колыш Колыш [tt]
 • การออกเสียง : Вәрәш Вәрәш [tt]
 • การออกเสียง : Шырын Шырын [tt]
 • การออกเสียง : Картузан Картузан [chm]
 • การออกเสียง : Истәк Истәк [ba]
 • การออกเสียง : Бәйбакты Бәйбакты [tt]
 • การออกเสียง : Шаңшы Шаңшы [tt]
 • การออกเสียง : эйре эйре [tt]
 • การออกเสียง : Юрмы Юрмы [tt]
 • การออกเสียง : Ишәле Ишәле [tt]
 • การออกเสียง : балыклы балыклы [tt]
 • การออกเสียง : Бишбалта Бишбалта [tt]
 • การออกเสียง : Тимаш Тимаш [tt]
 • การออกเสียง : Чәмәк Чәмәк [tt]
 • การออกเสียง : Имәнлебаш Имәнлебаш [tt]
 • การออกเสียง : Көңгер Көңгер [tt]
 • การออกเสียง : Күкәдәй Күкәдәй [tt]
 • การออกเสียง : Кырынды Кырынды [tt]
 • การออกเสียง : алат алат [sr]
 • การออกเสียง : Иксуар Иксуар [tt]