หมวดหมู่:

toponimy (tt)

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงtoponimy (tt)

 • การออกเสียง : Кирмән Кирмән [tt]
 • การออกเสียง : Җаубаш Җаубаш [tt]
 • การออกเสียง : Чартык Чартык [tt]
 • การออกเสียง : Әңҗерә Әңҗерә [tt]
 • การออกเสียง : Тәбәрле Тәбәрле [tt]
 • การออกเสียง : Карабулак Карабулак [tt]
 • การออกเสียง : Арша Арша [tt]
 • การออกเสียง : Үрсу Үрсу [tt]
 • การออกเสียง : Кайбыч Кайбыч [tt]
 • การออกเสียง : Исәнче Исәнче [tt]
 • การออกเสียง : Күнтәч Күнтәч [tt]
 • การออกเสียง : Аркатау Аркатау [tt]
 • การออกเสียง : Бишалып Бишалып [tt]
 • การออกเสียง : Таллы Таллы [tt]
 • การออกเสียง : Симгә Симгә [tt]
 • การออกเสียง : Порым Порым [chm]
 • การออกเสียง : Урада Урада [tt]
 • การออกเสียง : Песәй Песәй [tt]
 • การออกเสียง : Үрьяд Үрьяд [tt]
 • การออกเสียง : Ирмәш Ирмәш [tt]
 • การออกเสียง : бакалы бакалы [tt]
 • การออกเสียง : Балкантау Балкантау [tt]
 • การออกเสียง : Көньелга Көньелга [tt]
 • การออกเสียง : Шикәрлекаен Шикәрлекаен [tt]
 • การออกเสียง : Каргатау Каргатау [tt]
 • การออกเสียง : Тәпкин Тәпкин [tt]
 • การออกเสียง : Чаксы Чаксы [tt]
 • การออกเสียง : аргыш аргыш [tt]
 • การออกเสียง : Майлыгүл Майлыгүл [tt]
 • การออกเสียง : Яковлевка Яковлевка [ru]
 • การออกเสียง : шагыр шагыр [tt]
 • การออกเสียง : Кәдек Кәдек [tt]
 • การออกเสียง : Чылмата Чылмата [tt]
 • การออกเสียง : Яманавыл Яманавыл [tt]
 • การออกเสียง : Җанай Җанай [tt]
 • การออกเสียง : Мартыш Мартыш [tt]
 • การออกเสียง : Түре Түре [tt]
 • การออกเสียง : Кечерәч Кечерәч [tt]
 • การออกเสียง : Кәрәкәүч Кәрәкәүч [tt]
 • การออกเสียง : Котылдык Котылдык [tt]
 • การออกเสียง : Палагай Палагай [tt]
 • การออกเสียง : Кустау Кустау [tt]
 • การออกเสียง : Көлмез Көлмез [tt]
 • การออกเสียง : Туембаш Туембаш [tt]
 • การออกเสียง : Яспалы Яспалы [tt]
 • การออกเสียง : карамалы карамалы [tt]
 • การออกเสียง : Танычау Танычау [tt]
 • การออกเสียง : Зәңгәркүл Зәңгәркүл [tt]
 • การออกเสียง : Якшур Якшур [tt]
 • การออกเสียง : туйма туйма [tt]
 • การออกเสียง : Аскын Аскын [tt]
 • การออกเสียง : Гәр Гәр [tt]
 • การออกเสียง : Җылкыя Җылкыя [tt]
 • การออกเสียง : Мөрес Мөрес [tt]
 • การออกเสียง : Күлбаш Күлбаш [tt]
 • การออกเสียง : Әҗи Әҗи [tt]
 • การออกเสียง : Мөхәммәт Мөхәммәт [tt]
 • การออกเสียง : Борок Борок [tt]
 • การออกเสียง : Мысы Мысы [tt]
 • การออกเสียง : Бәнҗү Бәнҗү [tt]
 • การออกเสียง : Берләш Берләш [tt]
 • การออกเสียง : Айбүләк Айбүләк [tt]
 • การออกเสียง : Кысылгаш Кысылгаш [tt]
 • การออกเสียง : Аркаяз Аркаяз [tt]
 • การออกเสียง : Танкистлар Танкистлар [tt]
 • การออกเสียง : Каръяуды Каръяуды [tt]
 • การออกเสียง : Сабакай Сабакай [tt]
 • การออกเสียง : Аксумла Аксумла [tt]
 • การออกเสียง : Һунстан Һунстан [tt]
 • การออกเสียง : Хәрәбәле Хәрәбәле [tt]
 • การออกเสียง : Чүмбәли Чүмбәли [tt]
 • การออกเสียง : таймый таймый [tt]
 • การออกเสียง : Нагай Нагай [tt]
 • การออกเสียง : Ташкич Ташкич [tt]
 • การออกเสียง : Сәрдәүч Сәрдәүч [tt]
 • การออกเสียง : Төрдәле Төрдәле [tt]
 • การออกเสียง : Рәдүт Рәдүт [tt]
 • การออกเสียง : Җылаер Җылаер [tt]
 • การออกเสียง : Шәбәл Шәбәл [tt]
 • การออกเสียง : Бактачы Бактачы [tt]
 • การออกเสียง : Симек Симек [tt]
 • การออกเสียง : Калтай Калтай [tt]
 • การออกเสียง : Апсабаш Апсабаш [tt]
 • การออกเสียง : Төмәнәк Төмәнәк [tt]
 • การออกเสียง : Йөзәй Йөзәй [tt]
 • การออกเสียง : Зимичә Зимичә [tt]
 • การออกเสียง : Карагуҗа Карагуҗа [tt]
 • การออกเสียง : Абҗабар Абҗабар [tt]
 • การออกเสียง : Керәжле Керәжле [tt]
 • การออกเสียง : алмалы алмалы [tt]
 • การออกเสียง : Сарайчык Сарайчык [tt]
 • การออกเสียง : Эткүл Эткүл [tt]
 • การออกเสียง : Таштагол Таштагол [ru]
 • การออกเสียง : Ядернә Ядернә [tt]
 • การออกเสียง : Матак Матак [tt]
 • การออกเสียง : Тусказан Тусказан [tt]
 • การออกเสียง : Богынды Богынды [tt]
 • การออกเสียง : Кикын Кикын [tt]
 • การออกเสียง : Балынхуҗа Балынхуҗа [tt]
 • การออกเสียง : Мөште Мөште [tt]