หมวดหมู่:

toponimy (tt)

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงtoponimy (tt)

 • การออกเสียง : Җәке Җәке [tt]
 • การออกเสียง : Кошман Кошман [tt]
 • การออกเสียง : Көләгәш Көләгәш [tt]
 • การออกเสียง : Зиреклебаш Зиреклебаш [tt]
 • การออกเสียง : Илет Илет [chm]
 • การออกเสียง : Сөнчәлә Сөнчәлә [tt]
 • การออกเสียง : Күрәз Күрәз [tt]
 • การออกเสียง : Шүлгәнташ Шүлгәнташ [tt]
 • การออกเสียง : Иванай Иванай [tt]
 • การออกเสียง : Әшмән Әшмән [tt]
 • การออกเสียง : Елболактамак Елболактамак [tt]
 • การออกเสียง : Исилкүл Исилкүл [tt]
 • การออกเสียง : Күктау Күктау [tt]
 • การออกเสียง : сала сала [ru]
 • การออกเสียง : Шимәк Шимәк [ba]
 • การออกเสียง : Ает Ает [tt]
 • การออกเสียง : Бишсубай Бишсубай [tt]
 • การออกเสียง : Шәрек Шәрек [tt]
 • การออกเสียง : Каймар Каймар [tt]
 • การออกเสียง : Вәрмәхли Вәрмәхли [tt]
 • การออกเสียง : Мокшы Мокшы [tt]
 • การออกเสียง : Илмин Илмин [tt]
 • การออกเสียง : Өчкүл Өчкүл [tt]
 • การออกเสียง : Кенәш Кенәш [tt]
 • การออกเสียง : Ырга Ырга [tt]
 • การออกเสียง : Кумкалы Кумкалы [tt]
 • การออกเสียง : Дырга Дырга [tt]
 • การออกเสียง : Икширмә Икширмә [tt]
 • การออกเสียง : Сөләңгер Сөләңгер [tt]
 • การออกเสียง : Тоша Тоша [tt]
 • การออกเสียง : Эстәрле Эстәрле [tt]
 • การออกเสียง : Тарказ Тарказ [tt]
 • การออกเสียง : Кондызлы Кондызлы [tt]
 • การออกเสียง : чалпы чалпы [tt]
 • การออกเสียง : Бирдә Бирдә [tt]
 • การออกเสียง : Таллыбүләк Таллыбүләк [tt]
 • การออกเสียง : Шыкша Шыкша [tt]
 • การออกเสียง : Агдәл Агдәл [tt]
 • การออกเสียง : Никифар Никифар [tt]
 • การออกเสียง : Кумыслы Кумыслы [tt]
 • การออกเสียง : Җәйләү Җәйләү [tt]
 • การออกเสียง : Чирүчи Чирүчи [tt]
 • การออกเสียง : Әптерәк Әптерәк [tt]
 • การออกเสียง : Сәрдегән Сәрдегән [tt]
 • การออกเสียง : Мишәүкә Мишәүкә [tt]
 • การออกเสียง : Рамодан Рамодан [tt]
 • การออกเสียง : Келәүле Келәүле [tt]
 • การออกเสียง : Айгырбаткан Айгырбаткан [tt]
 • การออกเสียง : Чуртанлы Чуртанлы [tt]
 • การออกเสียง : Кабакса Кабакса [tt]
 • การออกเสียง : Суар Суар [tt]
 • การออกเสียง : Игеньелга Игеньелга [tt]
 • การออกเสียง : Куясан Куясан [tt]
 • การออกเสียง : Салаер Салаер [tt]
 • การออกเสียง : табын табын [tt]
 • การออกเสียง : Ишембай Ишембай [tt]
 • การออกเสียง : Булганак Булганак [tt]
 • การออกเสียง : Әлшәй Әлшәй [tt]
 • การออกเสียง : Кыпчак Кыпчак [tt]
 • การออกเสียง : Кәчүк Кәчүк [tt]
 • การออกเสียง : Уыш Уыш [tt]
 • การออกเสียง : Малтабар Малтабар [tt]
 • การออกเสียง : Чәтрә Чәтрә [tt]
 • การออกเสียง : Суелга Суелга [tt]
 • การออกเสียง : Бабасала Бабасала [tt]
 • การออกเสียง : Түгәрәккүл Түгәрәккүл [tt]
 • การออกเสียง : Сундыр Сундыр [tt]
 • การออกเสียง : Мөшеге Мөшеге [tt]
 • การออกเสียง : Кичү Кичү [tt]
 • การออกเสียง : Сәүдек Сәүдек [tt]
 • การออกเสียง : Янгураз Янгураз [tt]
 • การออกเสียง : Кисмәс Кисмәс [tt]
 • การออกเสียง : Пошат Пошат [chm]
 • การออกเสียง : Шуструй Шуструй [tt]
 • การออกเสียง : Тайкаш Тайкаш [tt]
 • การออกเสียง : Түмерҗә Түмерҗә [tt]
 • การออกเสียง : Әсәкәй Әсәкәй [tt]
 • การออกเสียง : Бөгелмә Бөгелмә [tt]
 • การออกเสียง : Янсыбы Янсыбы [tt]
 • การออกเสียง : Мәчәләй Мәчәләй [tt]
 • การออกเสียง : Ювас Ювас [tt]
 • การออกเสียง : Мулдаш Мулдаш [tt]
 • การออกเสียง : Янсуар Янсуар [tt]
 • การออกเสียง : Чебешле Чебешле [tt]
 • การออกเสียง : Арбаш Арбаш [tt]
 • การออกเสียง : шуган шуган [tt]
 • การออกเสียง : Калачлы Калачлы [tt]
 • การออกเสียง : Ачылыкүл Ачылыкүл [tt]
 • การออกเสียง : Кубас Кубас [tt]
 • การออกเสียง : Аслана Аслана [tt]
 • การออกเสียง : Белорет Белорет [ba]
 • การออกเสียง : Чирпе Чирпе [tt]
 • การออกเสียง : Исләй Исләй [tt]
 • การออกเสียง : Яланоч Яланоч [tt]
 • การออกเสียง : Бикмәс Бикмәс [tt]
 • การออกเสียง : Ураем Ураем [tt]
 • การออกเสียง : Кәүҗият Кәүҗият [tt]
 • การออกเสียง : Тускимә Тускимә [tt]
 • การออกเสียง : Тубылтора Тубылтора [tt]
 • การออกเสียง : Игәнәбаш Игәнәбаш [tt]