หมวดหมู่:

toponimy (tt)

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงtoponimy (tt)

 • การออกเสียง : Янагыш Янагыш [tt]
 • การออกเสียง : Зәйпәкүл Зәйпәкүл [tt]
 • การออกเสียง : Мияшәгәр Мияшәгәр [tt]
 • การออกเสียง : Менәвез Менәвез [tt]
 • การออกเสียง : Бузат Бузат [tt]
 • การออกเสียง : Турмай Турмай [tt]
 • การออกเสียง : Куганакбаш Куганакбаш [tt]
 • การออกเสียง : Хәлекәй Хәлекәй [tt]
 • การออกเสียง : Әйдәрәле Әйдәрәле [tt]
 • การออกเสียง : Яңгырча Яңгырча [tt]
 • การออกเสียง : кайраклы кайраклы [tt]
 • การออกเสียง : Карагыш Карагыш [tt]
 • การออกเสียง : Аксәет Аксәет [tt]
 • การออกเสียง : Ашкадар Ашкадар [tt]
 • การออกเสียง : Бүреказган Бүреказган [tt]
 • การออกเสียง : Эчмәт Эчмәт [tt]
 • การออกเสียง : Төмәнәк Төмәнәк [tt]
 • การออกเสียง : Кандра Кандра [tt]
 • การออกเสียง : Әсән Әсән [tt]
 • การออกเสียง : Илчембәт Илчембәт [tt]
 • การออกเสียง : Күрдем Күрдем [tt]
 • การออกเสียง : Бишинде Бишинде [tt]
 • การออกเสียง : Усылыбаш Усылыбаш [tt]
 • การออกเสียง : Сәрән Сәрән [tt]
 • การออกเสียง : Кендектамак Кендектамак [tt]
 • การออกเสียง : Аллагуат Аллагуат [tt]
 • การออกเสียง : нурлы нурлы [tt]
 • การออกเสียง : Алатана Алатана [tt]
 • การออกเสียง : Бишкураз Бишкураз [tt]
 • การออกเสียง : Тәпәреш Тәпәреш [tt]
 • การออกเสียง : Шаранбаш Шаранбаш [tt]
 • การออกเสียง : Сыйырбаш Сыйырбаш [tt]
 • การออกเสียง : Бәдрәш Бәдрәш [tt]
 • การออกเสียง : Акбулат Акбулат [tt]
 • การออกเสียง : Тайнәш Тайнәш [tt]
 • การออกเสียง : Аблай Аблай [tt]
 • การออกเสียง : Айбүләк Айбүләк [tt]
 • การออกเสียง : Каратал Каратал [tt]
 • การออกเสียง : Караҗирек Караҗирек [tt]
 • การออกเสียง : Өчбүләк Өчбүләк [tt]
 • การออกเสียง : Рапат Рапат [tt]
 • การออกเสียง : Вояды Вояды [tt]
 • การออกเสียง : Базгыя Базгыя [tt]
 • การออกเสียง : Урада Урада [tt]
 • การออกเสียง : Утырау Утырау [tt]
 • การออกเสียง : Райман Райман [ba]
 • การออกเสียง : Сырка Сырка [chm]
 • การออกเสียง : Үгенә Үгенә [tt]
 • การออกเสียง : Башкултай Башкултай [tt]
 • การออกเสียง : Ламат Ламат [tt]
 • การออกเสียง : Ымыз Ымыз [tt]
 • การออกเสียง : Түви Түви [tt]
 • การออกเสียง : Шембас Шембас [tt]
 • การออกเสียง : Искил Искил [tt]
 • การออกเสียง : Толбаш Толбаш [tt]
 • การออกเสียง : Иса Иса [tt]
 • การออกเสียง : Янеч Янеч [tt]
 • การออกเสียง : Истәк Истәк [ba]
 • การออกเสียง : Чубдас Чубдас [tt]
 • การออกเสียง : Кетнә Кетнә [tt]
 • การออกเสียง : Чәйкә Чәйкә [tt]
 • การออกเสียง : Янә Янә [tt]
 • การออกเสียง : балыклы балыклы [tt]
 • การออกเสียง : Эләң Эләң [tt]
 • การออกเสียง : Әҗе Әҗе [tt]
 • การออกเสียง : Шырын Шырын [tt]
 • การออกเสียง : Пишли Пишли [tt]
 • การออกเสียง : Җаубаш Җаубаш [tt]
 • การออกเสียง : Алтата Алтата [tt]
 • การออกเสียง : Барханчак Барханчак [tt]
 • การออกเสียง : Төрсәк Төрсәк [tt]
 • การออกเสียง : Әҗигол Әҗигол [tt]
 • การออกเสียง : сарана сарана [ru]
 • การออกเสียง : Абытайка Абытайка [tt]
 • การออกเสียง : Бийем-Сала Бийем-Сала [tt]
 • การออกเสียง : Тимгинү Тимгинү [tt]
 • การออกเสียง : Губанкүл Губанкүл [tt]
 • การออกเสียง : Акбаш Акбаш [ru]
 • การออกเสียง : бостан бостан [tt]
 • การออกเสียง : Ләмпә Ләмпә [tt]
 • การออกเสียง : Явештә Явештә [tt]
 • การออกเสียง : Янгураз Янгураз [tt]
 • การออกเสียง : Мулты Мулты [tt]
 • การออกเสียง : төреш төреш [tt]
 • การออกเสียง : Мәтеби Мәтеби [tt]
 • การออกเสียง : Виләзмә Виләзмә [tt]
 • การออกเสียง : Күршә Күршә [tt]
 • การออกเสียง : сагай сагай [tt]
 • การออกเสียง : Рахманкул Рахманкул [tt]
 • การออกเสียง : Атъял Атъял [tt]
 • การออกเสียง : Тарган Тарган [uk]
 • การออกเสียง : киндерле киндерле [tt]
 • การออกเสียง : Егәнәебаш Егәнәебаш [tt]
 • การออกเสียง : Кыскыргүл Кыскыргүл [tt]
 • การออกเสียง : Аргавыл Аргавыл [tt]
 • การออกเสียง : Кирәет Кирәет [tt]
 • การออกเสียง : Канчәбер Канчәбер [tt]
 • การออกเสียง : Ишмәт Ишмәт [ba]
 • การออกเสียง : Мәңгәр Мәңгәр [tt]
 • การออกเสียง : Сабанак Сабанак [tt]