หมวดหมู่:

toponimy (tt)

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงtoponimy (tt)

 • การออกเสียง : Каратал Каратал [tt]
 • การออกเสียง : Караҗирек Караҗирек [tt]
 • การออกเสียง : Тайнәш Тайнәш [tt]
 • การออกเสียง : Шаранбаш Шаранбаш [tt]
 • การออกเสียง : Рапат Рапат [tt]
 • การออกเสียง : Акбулат Акбулат [tt]
 • การออกเสียง : Аблай Аблай [tt]
 • การออกเสียง : Өчбүләк Өчбүләк [tt]
 • การออกเสียง : Айбүләк Айбүләк [tt]
 • การออกเสียง : Урада Урада [tt]
 • การออกเสียง : Вояды Вояды [tt]
 • การออกเสียง : Базгыя Базгыя [tt]
 • การออกเสียง : Утырау Утырау [tt]
 • การออกเสียง : Райман Райман [ba]
 • การออกเสียง : Сырка Сырка [chm]
 • การออกเสียง : Үгенә Үгенә [tt]
 • การออกเสียง : Янеч Янеч [tt]
 • การออกเสียง : Түви Түви [tt]
 • การออกเสียง : Толбаш Толбаш [tt]
 • การออกเสียง : Чубдас Чубдас [tt]
 • การออกเสียง : Ламат Ламат [tt]
 • การออกเสียง : Кетнә Кетнә [tt]
 • การออกเสียง : Чәйкә Чәйкә [tt]
 • การออกเสียง : Искил Искил [tt]
 • การออกเสียง : Ымыз Ымыз [tt]
 • การออกเสียง : Шембас Шембас [tt]
 • การออกเสียง : Иса Иса [tt]
 • การออกเสียง : Башкултай Башкултай [tt]
 • การออกเสียง : Истәк Истәк [ba]
 • การออกเสียง : Янә Янә [tt]
 • การออกเสียง : сагай сагай [tt]
 • การออกเสียง : Абытайка Абытайка [tt]
 • การออกเสียง : Рахманкул Рахманкул [tt]
 • การออกเสียง : Ләмпә Ләмпә [tt]
 • การออกเสียง : Акбаш Акбаш [ru]
 • การออกเสียง : Төрсәк Төрсәк [tt]
 • การออกเสียง : Виләзмә Виләзмә [tt]
 • การออกเสียง : Мулты Мулты [tt]
 • การออกเสียง : Барханчак Барханчак [tt]
 • การออกเสียง : Мәтеби Мәтеби [tt]
 • การออกเสียง : Явештә Явештә [tt]
 • การออกเสียง : Янгураз Янгураз [tt]
 • การออกเสียง : Тимгинү Тимгинү [tt]
 • การออกเสียง : Әҗе Әҗе [tt]
 • การออกเสียง : Бийем-Сала Бийем-Сала [tt]
 • การออกเสียง : бостан бостан [tt]
 • การออกเสียง : Пишли Пишли [tt]
 • การออกเสียง : сарана сарана [uk]
 • การออกเสียง : Эләң Эләң [tt]
 • การออกเสียง : Җаубаш Җаубаш [tt]
 • การออกเสียง : Күршә Күршә [tt]
 • การออกเสียง : Шырын Шырын [tt]
 • การออกเสียง : төреш төреш [tt]
 • การออกเสียง : Әҗигол Әҗигол [tt]
 • การออกเสียง : Алтата Алтата [tt]
 • การออกเสียง : балыклы балыклы [tt]
 • การออกเสียง : Губанкүл Губанкүл [tt]
 • การออกเสียง : Атъял Атъял [tt]
 • การออกเสียง : Тарган Тарган [uk]
 • การออกเสียง : Аргавыл Аргавыл [tt]
 • การออกเสียง : Кирәет Кирәет [tt]
 • การออกเสียง : Егәнәебаш Егәнәебаш [tt]
 • การออกเสียง : киндерле киндерле [tt]
 • การออกเสียง : Кыскыргүл Кыскыргүл [tt]
 • การออกเสียง : Канчәбер Канчәбер [tt]
 • การออกเสียง : сала сала [ru]
 • การออกเสียง : Натцы Натцы [tt]
 • การออกเสียง : Сабанак Сабанак [tt]
 • การออกเสียง : сәел сәел [tt]
 • การออกเสียง : Бухтал Бухтал [tt]
 • การออกเสียง : Бәек Бәек [tt]
 • การออกเสียง : Кәешкүл Кәешкүл [tt]
 • การออกเสียง : Каскара Каскара [tt]
 • การออกเสียง : Кысылгаш Кысылгаш [tt]
 • การออกเสียง : Ишмәт Ишмәт [ba]
 • การออกเสียง : Кыштурны Кыштурны [tt]
 • การออกเสียง : Өйсәт Өйсәт [tt]
 • การออกเสียง : Вацир Вацир [tt]
 • การออกเสียง : Тәпкенбаш Тәпкенбаш [tt]
 • การออกเสียง : Кугалы Кугалы [tt]
 • การออกเสียง : урманбаш урманбаш [tt]
 • การออกเสียง : Мәңгәр Мәңгәр [tt]
 • การออกเสียง : Аманад Аманад [tt]
 • การออกเสียง : Сөкләм Сөкләм [tt]
 • การออกเสียง : өге өге [tt]
 • การออกเสียง : Туравыл Туравыл [tt]
 • การออกเสียง : Вәрмәхли Вәрмәхли [tt]
 • การออกเสียง : Пумаер Пумаер [tt]
 • การออกเสียง : Әремчән Әремчән [tt]
 • การออกเสียง : Янгүтүм Янгүтүм [tt]
 • การออกเสียง : Талмыган Талмыган [tt]
 • การออกเสียง : Тубылтора Тубылтора [tt]
 • การออกเสียง : Ваңкы Ваңкы [tt]
 • การออกเสียง : Яспалы Яспалы [tt]
 • การออกเสียง : турай турай [tt]
 • การออกเสียง : Кашавыл Кашавыл [tt]
 • การออกเสียง : Пурпар Пурпар [tt]
 • การออกเสียง : Явысты Явысты [tt]
 • การออกเสียง : Ләңче Ләңче [tt]
 • การออกเสียง : Хучайлан Хучайлан [tt]