หมวดหมู่:

toponimy (tt)

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงtoponimy (tt)

 • การออกเสียง : Шартым Шартым [tt]
 • การออกเสียง : Озынгол Озынгол [tt]
 • การออกเสียง : Илтабан Илтабан [tt]
 • การออกเสียง : Миндәк Миндәк [tt]
 • การออกเสียง : Атнаш Атнаш [tt]
 • การออกเสียง : Көчек-Маяк Көчек-Маяк [tt]
 • การออกเสียง : Туңгатар Туңгатар [tt]
 • การออกเสียง : Кыйдыш Кыйдыш [tt]
 • การออกเสียง : Байсакал Байсакал [tt]
 • การออกเสียง : Татлымбәт Татлымбәт [tt]
 • การออกเสียง : Ташборын Ташборын [tt]
 • การออกเสียง : Базаргол Базаргол [tt]
 • การออกเสียง : Кобагыш Кобагыш [tt]
 • การออกเสียง : Кирәбе Кирәбе [tt]
 • การออกเสียง : Куҗай Куҗай [tt]
 • การออกเสียง : Ыстамгол Ыстамгол [tt]
 • การออกเสียง : Ишмәкәй Ишмәкәй [tt]
 • การออกเสียง : Галиәхмәр Галиәхмәр [tt]
 • การออกเสียง : Мулдаш Мулдаш [tt]
 • การออกเสียง : Калуй Калуй [chm]
 • การออกเสียง : Танычау Танычау [tt]
 • การออกเสียง : Белорет районы Белорет районы [ba]
 • การออกเสียง : Бөрҗән Бөрҗән [tt]
 • การออกเสียง : Бөгердәлек Бөгердәлек [tt]
 • การออกเสียง : Ерлыгач Ерлыгач [tt]
 • การออกเสียง : Аккирмән Аккирмән [tt]
 • การออกเสียง : кашлык кашлык [tt]
 • การออกเสียง : Хаҗитархан Хаҗитархан [tt]
 • การออกเสียง : бүләр бүләр [tt]
 • การออกเสียง : Самар Самар [ru]
 • การออกเสียง : Җүкәтау Җүкәтау [tt]
 • การออกเสียง : Мохша Мохша [tt]
 • การออกเสียง : Тубылгытау Тубылгытау [tt]
 • การออกเสียง : Дайлин Дайлин [tt]
 • การออกเสียง : Лүнчән Лүнчән [tt]
 • การออกเสียง : Имән-Кала Имән-Кала [tt]
 • การออกเสียง : Сәмәндәр Сәмәндәр [tt]
 • การออกเสียง : Әтил Әтил [tt]
 • การออกเสียง : Суар Суар [tt]
 • การออกเสียง : Искер Искер [tt]
 • การออกเสียง : Кашан Кашан [ba]
 • การออกเสียง : маҗар маҗар [tt]
 • การออกเสียง : Яулы-Тура Яулы-Тура [tt]
 • การออกเสียง : Бичек-Тура Бичек-Тура [tt]
 • การออกเสียง : сарай сарай [ru]
 • การออกเสียง : Ханкирмән Ханкирмән [tt]
 • การออกเสียง : Каракорым Каракорым [tt]
 • การออกเสียง : Аркаим Аркаим [ru]
 • การออกเสียง : Чимги-Тура Чимги-Тура [tt]
 • การออกเสียง : Касыйм-Тура Касыйм-Тура [tt]
 • การออกเสียง : Урмат Урмат [tt]
 • การออกเสียง : Шөңгәккүл Шөңгәккүл [tt]
 • การออกเสียง : Җембе Җембе [tt]
 • การออกเสียง : Чулмансу Чулмансу [tt]
 • การออกเสียง : Тозтүбә Тозтүбә [tt]
 • การออกเสียง : Сарайчык Сарайчык [tt]
 • การออกเสียง : Үкәк Үкәк [tt]
 • การออกเสียง : Мәллә Мәллә [tt]
 • การออกเสียง : Буа Буа [tt]
 • การออกเสียง : Юрматы Юрматы [tt]
 • การออกเสียง : Кендек Кендек [tt]
 • การออกเสียง : Сәрдек Сәрдек [tt]
 • การออกเสียง : Әнәч Әнәч [tt]
 • การออกเสียง : Согыт Согыт [tt]
 • การออกเสียง : Иштәк Иштәк [tt]
 • การออกเสียง : Күбәк Күбәк [tt]
 • การออกเสียง : Чүпче Чүпче [tt]
 • การออกเสียง : Тәүгелде Тәүгелде [tt]
 • การออกเสียง : Рәзән Рәзән [tt]
 • การออกเสียง : Бәрлебашы Бәрлебашы [tt]
 • การออกเสียง : Ожбуй Ожбуй [tt]
 • การออกเสียง : Кләмәнтәй Кләмәнтәй [tt]
 • การออกเสียง : Җидан Җидан [tt]
 • การออกเสียง : Хәйдан Хәйдан [tt]
 • การออกเสียง : Сувар Сувар [tt]
 • การออกเสียง : салатчы салатчы [tt]
 • การออกเสียง : Салавыч Салавыч [tt]
 • การออกเสียง : Саклаубаш Саклаубаш [tt]
 • การออกเสียง : Салдакай Салдакай [tt]
 • การออกเสียง : Сабакүл Сабакүл [tt]
 • การออกเสียง : Чәүчәк Чәүчәк [tt]
 • การออกเสียง : Мураптал Мураптал [tt]
 • การออกเสียง : Мөште Мөште [tt]
 • การออกเสียง : Шабагыш Шабагыш [tt]
 • การออกเสียง : Биштәкә Биштәкә [tt]
 • การออกเสียง : Чөгәнәк Чөгәнәк [tt]
 • การออกเสียง : Кыешлы Кыешлы [tt]
 • การออกเสียง : Биләнбаш Биләнбаш [tt]
 • การออกเสียง : Коргат Коргат [tt]
 • การออกเสียง : лаклы лаклы [tt]
 • การออกเสียง : таймый таймый [tt]
 • การออกเสียง : Корманай Корманай [tt]
 • การออกเสียง : Мисебаш Мисебаш [tt]
 • การออกเสียง : Нисебаш Нисебаш [tt]
 • การออกเสียง : Кәркәле Кәркәле [tt]
 • การออกเสียง : Миякә Миякә [tt]
 • การออกเสียง : Ыштыбай Ыштыбай [tt]
 • การออกเสียง : Малаяз Малаяз [tt]
 • การออกเสียง : Шатман Шатман [tt]
 • การออกเสียง : Өршәкбаш Өршәкбаш [tt]