หมวดหมู่:

toponimy (tt)

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงtoponimy (tt)

 • การออกเสียง : Коралачык Коралачык [tt]
 • การออกเสียง : Чодраял Чодраял [tt]
 • การออกเสียง : Ирнур Ирнур [ba]
 • การออกเสียง : Түнтәр Түнтәр [tt]
 • การออกเสียง : Әлмәмәт Әлмәмәт [tt]
 • การออกเสียง : Портянур Портянур [tt]
 • การออกเสียง : Куянавыл Куянавыл [tt]
 • การออกเสียง : Тоштоял Тоштоял [tt]
 • การออกเสียง : Ләшбирде Ләшбирде [tt]
 • การออกเสียง : Ишле-Пичуш Ишле-Пичуш [tt]
 • การออกเสียง : Китнә Китнә [tt]
 • การออกเสียง : Мамай Мамай [tt]
 • การออกเสียง : Портчара Портчара [tt]
 • การออกเสียง : Исмаил Исмаил [tt]
 • การออกเสียง : Йәркәү Йәркәү [tt]
 • การออกเสียง : Пушнаш Пушнаш [chm]
 • การออกเสียง : Сәкмән Сәкмән [ba]
 • การออกเสียง : Уат Уат [chm]
 • การออกเสียง : Маранка Маранка [tt]
 • การออกเสียง : Әлмәнкүл Әлмәнкүл [tt]
 • การออกเสียง : Тәүде Тәүде [tt]
 • การออกเสียง : Бишнәк Бишнәк [tt]
 • การออกเสียง : Күбәкәй Күбәкәй [tt]
 • การออกเสียง : Кортъегән Кортъегән [tt]
 • การออกเสียง : Үч-Тәүде Үч-Тәүде [tt]
 • การออกเสียง : Ваңгы Ваңгы [tt]
 • การออกเสียง : Рәгес Рәгес [tt]
 • การออกเสียง : Чичикә Чичикә [tt]
 • การออกเสียง : Кырынкүл Кырынкүл [tt]
 • การออกเสียง : Тозау Тозау [tt]
 • การออกเสียง : Носык Носык [tt]
 • การออกเสียง : Шатрау Шатрау [tt]
 • การออกเสียง : Өстамак Өстамак [tt]
 • การออกเสียง : Кызылбай Кызылбай [tt]
 • การออกเสียง : Бурбар Бурбар [tt]
 • การออกเสียง : Атҗитәр Атҗитәр [tt]
 • การออกเสียง : күлек күлек [tt]
 • การออกเสียง : күчердек күчердек [tt]
 • การออกเสียง : Мансур Мансур [tt]
 • การออกเสียง : терсәк терсәк [tt]
 • การออกเสียง : карасу карасу [tt]
 • การออกเสียง : Рәүде Рәүде [tt]
 • การออกเสียง : Сәет Сәет [tt]
 • การออกเสียง : Явызби Явызби [tt]
 • การออกเสียง : Калмаклар Калмаклар [tt]
 • การออกเสียง : Бумаер Бумаер [tt]
 • การออกเสียง : Талмыхан Талмыхан [tt]
 • การออกเสียง : манат манат [tt]
 • การออกเสียง : Чаплык Чаплык [tt]
 • การออกเสียง : Акманай Акманай [tt]
 • การออกเสียง : Маслау Маслау [tt]
 • การออกเสียง : Индерәй Индерәй [tt]
 • การออกเสียง : Янгутум Янгутум [tt]
 • การออกเสียง : Вәрмәкле Вәрмәкле [tt]
 • การออกเสียง : Тубылторы Тубылторы [tt]
 • การออกเสียง : Тәпкен Тәпкен [tt]
 • การออกเสียง : Урманавыл Урманавыл [tt]
 • การออกเสียง : Нешшә Нешшә [tt]
 • การออกเสียง : Арткавыл Арткавыл [tt]
 • การออกเสียง : Вәчер Вәчер [tt]
 • การออกเสียง : Ипкүл Ипкүл [tt]
 • การออกเสียง : Ханавыл Ханавыл [tt]
 • การออกเสียง : Бохара Бохара [tt]
 • การออกเสียง : Кыткүл Кыткүл [tt]
 • การออกเสียง : Тубыл Тубыл [tt]
 • การออกเสียง : Кундан Кундан [tt]
 • การออกเสียง : Егаер Егаер [tt]
 • การออกเสียง : Ләмчәй Ләмчәй [tt]
 • การออกเสียง : Йәнек Йәнек [tt]
 • การออกเสียง : Баеш Баеш [tt]
 • การออกเสียง : Индәр Индәр [tt]
 • การออกเสียง : көмешле көмешле [tt]
 • การออกเสียง : Селәс Селәс [tt]
 • การออกเสียง : Сопра Сопра [tt]
 • การออกเสียง : Ишаер Ишаер [tt]
 • การออกเสียง : Сөләйман Сөләйман [tt]
 • การออกเสียง : Убавыл Убавыл [tt]
 • การออกเสียง : биек биек [tt]
 • การออกเสียง : усак усак [tt]
 • การออกเสียง : Ачытбаш Ачытбаш [tt]
 • การออกเสียง : Күләт Күләт [tt]
 • การออกเสียง : Яланъяр Яланъяр [tt]
 • การออกเสียง : Колмәт Колмәт [tt]
 • การออกเสียง : Каенавыл Каенавыл [tt]
 • การออกเสียง : Савыргач Савыргач [tt]
 • การออกเสียง : Эбәргүл Эбәргүл [tt]
 • การออกเสียง : Савыллар Савыллар [tt]
 • การออกเสียง : Кучавыл Кучавыл [tt]
 • การออกเสียง : тара тара [ru]
 • การออกเสียง : Ишемтамак Ишемтамак [tt]
 • การออกเสียง : Тайчы Тайчы [tt]
 • การออกเสียง : Тәбриз Тәбриз [tt]
 • การออกเสียง : Ташъяткан Ташъяткан [tt]
 • การออกเสียง : азы азы [ru]
 • การออกเสียง : Колосау Колосау [tt]
 • การออกเสียง : саргат саргат [tt]
 • การออกเสียง : Баланкүл Баланкүл [tt]
 • การออกเสียง : чүпләр чүпләр [tt]
 • การออกเสียง : Янәби Янәби [tt]
 • การออกเสียง : Чөплегөл Чөплегөл [tt]