หมวดหมู่:

toponimy (tt)

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงtoponimy (tt)

 • การออกเสียง : Гөлеш Гөлеш [tt]
 • การออกเสียง : Гөлширмә Гөлширмә [tt]
 • การออกเสียง : Гөмбазы Гөмбазы [tt]
 • การออกเสียง : Гөмбәй Гөмбәй [tt]
 • การออกเสียง : Губанкүл Губанкүл [tt]
 • การออกเสียง : Һунстан Һунстан [tt]
 • การออกเสียง : Давытлар Давытлар [tt]
 • การออกเสียง : Дайлин Дайлин [tt]
 • การออกเสียง : Дасис Дасис [tt]
 • การออกเสียง : Дәвек Дәвек [tt]
 • การออกเสียง : Дәрия Дәрия [tt]
 • การออกเสียง : Дәрьял Дәрьял [tt]
 • การออกเสียง : Дәүләкән Дәүләкән [tt]
 • การออกเสียง : Дәүләки Дәүләки [tt]
 • การออกเสียง : Дәүләнкүл Дәүләнкүл [tt]
 • การออกเสียง : Дәүләткол Дәүләткол [tt]
 • การออกเสียง : Девәтернә Девәтернә [tt]
 • การออกเสียง : дегетле дегетле [tt]
 • การออกเสียง : Дим Дим [uk]
 • การออกเสียง : Димескәй Димескәй [tt]
 • การออกเสียง : Димскәй Димскәй [tt]
 • การออกเสียง : Дорга Дорга [tt]
 • การออกเสียง : Дуан Дуан [tt]
 • การออกเสียง : дуван дуван [ru]
 • การออกเสียง : Дусайкичү Дусайкичү [tt]
 • การออกเสียง : Дусым Дусым [tt]
 • การออกเสียง : Дүртмунча Дүртмунча [tt]
 • การออกเสียง : Дүртөйле Дүртөйле [tt]
 • การออกเสียง : Дүсән Дүсән [tt]
 • การออกเสียง : Дүсем Дүсем [tt]
 • การออกเสียง : Дүсмәт Дүсмәт [tt]
 • การออกเสียง : Дырга Дырга [tt]
 • การออกเสียง : Дырдыгыз Дырдыгыз [tt]
 • การออกเสียง : Егаер Егаер [tt]
 • การออกเสียง : Егәнәебаш Егәнәебаш [tt]
 • การออกเสียง : Егәнле Егәнле [tt]
 • การออกเสียง : елау елау [tt]
 • การออกเสียง : Елболактамак Елболактамак [tt]
 • การออกเสียง : Елбулактамак Елбулактамак [tt]
 • การออกเสียง : Елдәк Елдәк [tt]
 • การออกเสียง : Елыш Елыш [tt]
 • การออกเสียง : Енәй Енәй [tt]
 • การออกเสียง : Ерал Ерал [tt]
 • การออกเสียง : Ерлыгач Ерлыгач [tt]
 • การออกเสียง : Ермаялан Ермаялан [tt]
 • การออกเสียง : Ерсубай Ерсубай [chm]
 • การออกเสียง : Ерыкса Ерыкса [tt]
 • การออกเสียง : Ерыксу Ерыксу [tt]
 • การออกเสียง : Жегалино Жегалино [tt]
 • การออกเสียง : Җаек Җаек [tt]
 • การออกเสียง : Җаксай Җаксай [tt]
 • การออกเสียง : Җанай Җанай [tt]
 • การออกเสียง : Җанбакты Җанбакты [tt]
 • การออกเสียง : Җаубаш Җаубаш [tt]
 • การออกเสียง : Җәйләү Җәйләү [tt]
 • การออกเสียง : Җәйхун Җәйхун [tt]
 • การออกเสียง : Җәке Җәке [tt]
 • การออกเสียง : Җәлаир Җәлаир [tt]
 • การออกเสียง : Җәмәле Җәмәле [tt]
 • การออกเสียง : Җәнәй Җәнәй [tt]
 • การออกเสียง : Җәнәкәй Җәнәкәй [tt]
 • การออกเสียง : җәп җәп [tt]
 • การออกเสียง : Җәрәми Җәрәми [tt]
 • การออกเสียง : Җембе Җембе [tt]
 • การออกเสียง : Җидан Җидан [tt]
 • การออกเสียง : Җидәле Җидәле [tt]
 • การออกเสียง : Җидекүл Җидекүл [tt]
 • การออกเสียง : Җидепулат Җидепулат [tt]
 • การออกเสียง : Җидесу Җидесу [tt]
 • การออกเสียง : Җикәнлекүл Җикәнлекүл [tt]
 • การออกเสียง : Җилбулак Җилбулак [tt]
 • การออกเสียง : Җилбулактамак Җилбулактамак [tt]
 • การออกเสียง : Җилбулды Җилбулды [tt]
 • การออกเสียง : Җилгелде Җилгелде [tt]
 • การออกเสียง : Җилдәр Җилдәр [tt]
 • การออกเสียง : Җиргән Җиргән [tt]
 • การออกเสียง : Җирекле Җирекле [tt]
 • การออกเสียง : Җитенне Җитенне [tt]
 • การออกเสียง : Җияш Җияш [tt]
 • การออกเสียง : Җобанай Җобанай [tt]
 • การออกเสียง : Җолгыш Җолгыш [tt]
 • การออกเสียง : Җомбайты Җомбайты [tt]
 • การออกเสียง : Җоңгар Җоңгар [tt]
 • การออกเสียง : Җөри Җөри [tt]
 • การออกเสียง : Җөри даругасы Җөри даругасы [tt]
 • การออกเสียง : Җуашау Җуашау [tt]
 • การออกเสียง : Җумыя Җумыя [tt]
 • การออกเสียง : Җүкәле Җүкәле [tt]
 • การออกเสียง : Җүкәтау Җүкәтау [tt]
 • การออกเสียง : Җылаер Җылаер [tt]
 • การออกเสียง : Җылкыя Җылкыя [tt]
 • การออกเสียง : Җылыкүл Җылыкүл [tt]
 • การออกเสียง : Заглик Заглик [tt]
 • การออกเสียง : Залари Залари [ru]
 • การออกเสียง : Зәй-Каратай Зәй-Каратай [tt]
 • การออกเสียง : Зәйпәкүл Зәйпәкүл [tt]
 • การออกเสียง : Зәйпе Зәйпе [tt]
 • การออกเสียง : Зәңгәркүл Зәңгәркүл [tt]
 • การออกเสียง : Землянки Землянки [uk]
 • การออกเสียง : Зилаер Зилаер [tt]