หมวดหมู่:

toponimy (tt)

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงtoponimy (tt)

 • การออกเสียง : bäräñge bäräñge [tt]
 • การออกเสียง : Nälä Nälä [tt]
 • การออกเสียง : Абавыл Абавыл [tt]
 • การออกเสียง : Абалач Абалач [tt]
 • การออกเสียง : Абамза Абамза [tt]
 • การออกเสียง : Абан Абан [ady]
 • การออกเสียง : Абдрахман Абдрахман [tt]
 • การออกเสียง : Абдуловка Абдуловка [tt]
 • การออกเสียง : Абҗабар Абҗабар [tt]
 • การออกเสียง : Абла Абла [tt]
 • การออกเสียง : Аблай Аблай [tt]
 • การออกเสียง : Абтай Абтай [tt]
 • การออกเสียง : Абытайка Абытайка [tt]
 • การออกเสียง : Авыргазы Авыргазы [tt]
 • การออกเสียง : Авышкүл Авышкүл [tt]
 • การออกเสียง : Авыштау Авыштау [tt]
 • การออกเสียง : Агаповка Агаповка [ru]
 • การออกเสียง : Агдәл Агдәл [tt]
 • การออกเสียง : Аграмак Аграмак [tt]
 • การออกเสียง : Агурда Агурда [tt]
 • การออกเสียง : Агытбаш Агытбаш [tt]
 • การออกเสียง : Адав Адав [tt]
 • การออกเสียง : Атау-Толымбай Атау-Толымбай [tt]
 • การออกเสียง : Адәмче Адәмче [tt]
 • การออกเสียง : Адыр Адыр [tt]
 • การออกเสียง : Аембура Аембура [tt]
 • การออกเสียง : АЕС АЕС [uk]
 • การออกเสียง : Ает Ает [tt]
 • การออกเสียง : Аҗдаркан Аҗдаркан [tt]
 • การออกเสียง : Азамат Азамат [tt]
 • การออกเสียง : Азбаба Азбаба [tt]
 • การออกเสียง : Азеево Азеево [tt]
 • การออกเสียง : азы азы [ru]
 • การออกเสียง : Азюрка Азюрка [tt]
 • การออกเสียง : Ай Ай [ru]
 • การออกเสียง : Айбаш Айбаш [tt]
 • การออกเสียง : Айбүләк Айбүләк [tt]
 • การออกเสียง : Айгырбаткан Айгырбаткан [tt]
 • การออกเสียง : Айгыръял Айгыръял [tt]
 • การออกเสียง : Айдар Айдар [tt]
 • การออกเสียง : Айдарәле Айдарәле [tt]
 • การออกเสียง : Айдаркүл Айдаркүл [tt]
 • การออกเสียง : Айталан Айталан [tt]
 • การออกเสียง : ака ака [chm]
 • การออกเสียง : акбалык акбалык [tt]
 • การออกเสียง : Акбаш Акбаш [ru]
 • การออกเสียง : Акбилек Акбилек [tt]
 • การออกเสียง : Акболак Акболак [tt]
 • การออกเสียง : Акбулат Акбулат [tt]
 • การออกเสียง : Аким Аким [ru]
 • การออกเสียง : Аккирәй Аккирәй [tt]
 • การออกเสียง : Аккирмән Аккирмән [tt]
 • การออกเสียง : Аккүл Аккүл [tt]
 • การออกเสียง : Акманай Акманай [tt]
 • การออกเสียง : Акмәчет Акмәчет [tt]
 • การออกเสียง : Акмөхәммәт Акмөхәммәт [tt]
 • การออกเสียง : Аксагыз Аксагыз [tt]
 • การออกเสียง : Аксакүл Аксакүл [tt]
 • การออกเสียง : Аксар Аксар [tt]
 • การออกเสียง : Аксарай Аксарай [chm]
 • การออกเสียง : Аксәет Аксәет [tt]
 • การออกเสียง : Аксумла Аксумла [tt]
 • การออกเสียง : Аксумлы Аксумлы [tt]
 • การออกเสียง : Аксур Аксур [tt]
 • การออกเสียง : Аксыбы Аксыбы [tt]
 • การออกเสียง : Актаҗикъ Актаҗикъ [tt]
 • การออกเสียง : Актай Актай [tt]
 • การออกเสียง : Актанышбаш Актанышбаш [tt]
 • การออกเสียง : Акташ Акташ [ru]
 • การออกเสียง : Актуяк Актуяк [nog]
 • การออกเสียง : Актүбә Актүбә [tt]
 • การออกเสียง : Актүк Актүк [tt]
 • การออกเสียง : Акчагыл Акчагыл [tt]
 • การออกเสียง : Акчеево Акчеево [tt]
 • การออกเสียง : Акчишмә Акчишмә [tt]
 • การออกเสียง : Акшуат Акшуат [tt]
 • การออกเสียง : Акъегет Акъегет [tt]
 • การออกเสียง : Акъюл Акъюл [tt]
 • การออกเสียง : Алабайтал Алабайтал [tt]
 • การออกเสียง : Алабакүл Алабакүл [tt]
 • การออกเสียง : Алабота Алабота [ru]
 • การออกเสียง : Алабуга Алабуга [tt]
 • การออกเสียง : Алакүл Алакүл [tt]
 • การออกเสียง : Аланъелга Аланъелга [tt]
 • การออกเสียง : Алатана Алатана [tt]
 • การออกเสียง : Алатау Алатау [tt]
 • การออกเสียง : Алаш-Урда Алаш-Урда [tt]
 • การออกเสียง : Албаба Албаба [tt]
 • การออกเสียง : Алгама Алгама [ru]
 • การออกเสียง : Аллавык Аллавык [tt]
 • การออกเสียง : Аллагуат Аллагуат [tt]
 • การออกเสียง : Аллагуват Аллагуват [tt]
 • การออกเสียง : алмалы алмалы [tt]
 • การออกเสียง : Алнаш Алнаш [tt]
 • การออกเสียง : Алтата Алтата [tt]
 • การออกเสียง : Алтысу Алтысу [tt]
 • การออกเสียง : Алъягыш Алъягыш [tt]
 • การออกเสียง : Аман-Оштырма Аман-Оштырма [tt]
 • การออกเสียง : Аманад Аманад [tt]
 • การออกเสียง : Амар Амар [be]