หมวดหมู่:

toponímia

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงtoponímia

 • การออกเสียง : barranc d'Arceda barranc d'Arceda [ca]
 • การออกเสียง : barranc de l'Arboç barranc de l'Arboç [ca]
 • การออกเสียง : barranc dels Arcs barranc dels Arcs [ca]
 • การออกเสียง : bordes d'Arati bordes d'Arati [ca]
 • การออกเสียง : bosc d'Arcalís bosc d'Arcalís [ca]
 • การออกเสียง : Ca l'Arboçar Ca l'Arboçar [ca]
 • การออกเสียง : Ca l'Arboce Ca l'Arboce [ca]
 • การออกเสียง : Ca l'Arbocet Ca l'Arbocet [ca]
 • การออกเสียง : ca n'Arbocet ca n'Arbocet [ca]
 • การออกเสียง : Ca n'Arbres Ca n'Arbres [ca]
 • การออกเสียง : Can d'Arbre Can d'Arbre [ca]
 • การออกเสียง : Castell d'Arbul Castell d'Arbul [ca]
 • การออกเสียง : castell d'Arcalís castell d'Arcalís [ca]
 • การออกเสียง : coll de l'Arc coll de l'Arc [ca]
 • การออกเสียง : coll de l'Arç coll de l'Arç [ca]
 • การออกเสียง : coll de l'Arca coll de l'Arca [ca]
 • การออกเสียง : collada d'Arcavell collada d'Arcavell [ca]
 • การออกเสียง : collet de l'Arç collet de l'Arç [ca]
 • การออกเสียง : come d'Arbe come d'Arbe [ca]
 • การออกเสียง : coret d'Arbe coret d'Arbe [ca]
 • การออกเสียง : els Arboçars els Arboçars [ca]
 • การออกเสียง : els Arcous els Arcous [ca]
 • การออกเสียง : els Arcs els Arcs [ca]
 • การออกเสียง : fondo de l'Arcalló fondo de l'Arcalló [ca]
 • การออกเสียง : font de l'Arbellera font de l'Arbellera [ca]
 • การออกเสียง : font de l'Arboç font de l'Arboç [ca]
 • การออกเสียง : font de l'Arbre font de l'Arbre [ca]
 • การออกเสียง : font de l'Arc font de l'Arc [ca]
 • การออกเสียง : font de l'Arç font de l'Arç [ca]
 • การออกเสียง : font de l'Arcada font de l'Arcada [ca]
 • การออกเสียง : l'Arboçar l'Arboçar [ca]
 • การออกเสียง : l'Arboçar de Baix l'Arboçar de Baix [ca]
 • การออกเสียง : l'Arboçar de Dalt l'Arboçar de Dalt [ca]
 • การออกเสียง : l'Arboceda l'Arboceda [ca]
 • การออกเสียง : l'Arbocet l'Arbocet [ca]
 • การออกเสียง : l'Arbret l'Arbret [ca]
 • การออกเสียง : l'Arbret de Dalt l'Arbret de Dalt [ca]
 • การออกเสียง : l'Arca l'Arca [ca]
 • การออกเสียง : les Arboceres les Arboceres [ca]
 • การออกเสียง : los Arauins los Arauins [ca]
 • การออกเสียง : Mas Arbó Mas Arbó [ca]
 • การออกเสียง : Mas d'Arbesa Mas d'Arbesa [ca]
 • การออกเสียง : Mas de l'Arbonés Mas de l'Arbonés [ca]
 • การออกเสียง : Mas de l'Arbonès Mas de l'Arbonès [ca]
 • การออกเสียง : Mas dels Arbres Mas dels Arbres [ca]
 • การออกเสียง : Mas dels Arcs Mas dels Arcs [ca]
 • การออกเสียง : Masia dels Arcs Masia dels Arcs [ca]
 • การออกเสียง : pla d'Arcalís pla d'Arcalís [ca]
 • การออกเสียง : pla de l'Arc pla de l'Arc [ca]
 • การออกเสียง : Pla de l'Arca Pla de l'Arca [ca]
 • การออกเสียง : plans d'Arau plans d'Arau [ca]
 • การออกเสียง : pont d'Arboló pont d'Arboló [ca]
 • การออกเสียง : pont de l'Arcada pont de l'Arcada [ca]
 • การออกเสียง : prat dels Arcs prat dels Arcs [ca]
 • การออกเสียง : puig Arboç puig Arboç [ca]
 • การออกเสียง : pujada d'Arbulú pujada d'Arbulú [ca]
 • การออกเสียง : riera dels Arcs riera dels Arcs [ca]
 • การออกเสียง : riu Aravó riu Aravó [ca]
 • การออกเสียง : riu d'Aravell riu d'Aravell [ca]
 • การออกเสียง : riu d'Arbolí riu d'Arbolí [ca]
 • การออกเสียง : serra d'Arbul serra d'Arbul [ca]
 • การออกเสียง : serra de l'Arca serra de l'Arca [ca]
 • การออกเสียง : Torre de l'Arbequí Torre de l'Arbequí [ca]
 • การออกเสียง : puig dels Arcons puig dels Arcons [ca]
 • การออกเสียง : la Pedralta la Pedralta [ca]
 • การออกเสียง : les Teules les Teules [ca]
 • การออกเสียง : muntanya de can Mont muntanya de can Mont [ca]
 • การออกเสียง : puig d'en Carreres puig d'en Carreres [ca]
 • การออกเสียง : puig de les Conteses puig de les Conteses [ca]
 • การออกเสียง : s'Estufador de Garbí s'Estufador de Garbí [ca]
 • การออกเสียง : Sant Nazari Sant Nazari [ca]
 • การออกเสียง : Santa Pellaia Santa Pellaia [ca]
 • การออกเสียง : cala Montgó cala Montgó [ca]
 • การออกเสียง : caleta de Concagats caleta de Concagats [ca]
 • การออกเสียง : Canyet Canyet [ca]
 • การออกเสียง : la Foradada la Foradada [ca]
 • การออกเสียง : Papananses Papananses [ca]
 • การออกเสียง : platja de Vallpresona platja de Vallpresona [ca]
 • การออกเสียง : puig de Queralb puig de Queralb [ca]
 • การออกเสียง : puig Gros puig Gros [ca]
 • การออกเสียง : punta de Canyet punta de Canyet [ca]
 • การออกเสียง : punta de la Sardina punta de la Sardina [ca]
 • การออกเสียง : punta de les Pasteres punta de les Pasteres [ca]
 • การออกเสียง : punta del Milà punta del Milà [ca]
 • การออกเสียง : punta del Romaguer punta del Romaguer [ca]
 • การออกเสียง : punta dels Canyerets punta dels Canyerets [ca]
 • การออกเสียง : punta Ventosa punta Ventosa [ca]
 • การออกเสียง : sa Bardissa sa Bardissa [ca]
 • การออกเสียง : Bufaganyes Bufaganyes [ca]
 • การออกเสียง : cala del Vigatà cala del Vigatà [ca]
 • การออกเสียง : Carcaixells d'en Dalmau Carcaixells d'en Dalmau [ca]
 • การออกเสียง : les Bateries les Bateries [ca]
 • การออกเสียง : les Sofreres les Sofreres [ca]
 • การออกเสียง : Mas Trempat Mas Trempat [ca]
 • การออกเสียง : punta d'en Bosc punta d'en Bosc [ca]
 • การออกเสียง : punta de ses Mongetes punta de ses Mongetes [ca]
 • การออกเสียง : Sant Amanç Sant Amanç [ca]
 • การออกเสียง : Bell-lloc Bell-lloc [ca]
 • การออกเสียง : Castellbarri Castellbarri [ca]
 • การออกเสียง : Cova d'en Daina Cova d'en Daina [ca]