หมวดหมู่:

topònim

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงtopònim

 • การออกเสียง : campos campos [es]
 • การออกเสียง : cili cili [ms]
 • การออกเสียง : Estavar Estavar [ca]
 • การออกเสียง : Amerika Amerika [de]
 • บันทึกการออกเสียง : Belarusija Belarusija [tly] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : Pakiston Pakiston [tly]
 • การออกเสียง : Alaska Alaska [en]
 • การออกเสียง : Bolqarija Bolqarija [tly]
 • การออกเสียง : Tataryston Tataryston [tly]
 • การออกเสียง : Ukrajna Ukrajna [hu]
 • การออกเสียง : Serbija Serbija [lv]
 • การออกเสียง : Xorvatija Xorvatija [tly]
 • การออกเสียง : Makedonija Makedonija [sl]
 • การออกเสียง : Nikaragua Nikaragua [cs]
 • การออกเสียง : Meksika Meksika [tr]
 • การออกเสียง : Ekvador Ekvador [bs]
 • การออกเสียง : Kolumbija Kolumbija [bs]
 • การออกเสียง : Altaj Altaj [sv]
 • บันทึกการออกเสียง : Jolə Səhra Jolə Səhra [tly] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : Argentina Argentina [es]
 • การออกเสียง : Vijetnam Vijetnam [bs]
 • การออกเสียง : Singapor Singapor [fo]
 • การออกเสียง : Nederland Nederland [nl]
 • การออกเสียง : Belcika Belcika [tly]
 • การออกเสียง : Italija Italija [hr]
 • การออกเสียง : Iraq Iraq [en]
 • การออกเสียง : Məlodi Məlodi [tly]
 • การออกเสียง : Šəqləzuzə Šəqləzuzə [tly]
 • การออกเสียง : Šəqləkužə Šəqləkužə [tly]
 • การออกเสียง : Šəqləse Šəqləse [tly]
 • การออกเสียง : Kələdəhnə Kələdəhnə [tly]
 • การออกเสียง : Unuz Unuz [tly]
 • การออกเสียง : Dyzdipok Dyzdipok [tly]
 • การออกเสียง : Firəngiston Firəngiston [tly]
 • การออกเสียง : İngiliston İngiliston [tly]
 • การออกเสียง : Osnəgə di Osnəgə di [tly]
 • การออกเสียง : Nju-Jork Nju-Jork [tly]
 • การออกเสียง : Nəmin Nəmin [tly]
 • การออกเสียง : masal masal [tr]
 • การออกเสียง : Minavo Minavo [tly]
 • การออกเสียง : Həštpər Həštpər [tly]
 • การออกเสียง : lik lik [sv]
 • การออกเสียง : Ostoro Ostoro [tly]
 • การออกเสียง : Lankon Lankon [tly]
 • การออกเสียง : Àfrica Oriental Portuguesa Àfrica Oriental Portuguesa [ca]
 • การออกเสียง : Agadir Agadir [ca]
 • การออกเสียง : Agde Agde [fr]
 • การออกเสียง : Agen Agen [ind]
 • การออกเสียง : agost agost [oc]
 • การออกเสียง : agra agra [en]
 • การออกเสียง : Afortunades / illes Afortunades / illes [ca]
 • การออกเสียง : Àfrica del Sud Àfrica del Sud [ca]
 • การออกเสียง : Àfrica del Sud-oest Àfrica del Sud-oest [ca]
 • การออกเสียง : Àfrica Equatorial Francesa Àfrica Equatorial Francesa [ca]
 • การออกเสียง : Àfrica Occidental Francesa Àfrica Occidental Francesa [ca]
 • การออกเสียง : Àfrica Occidental Portuguesa Àfrica Occidental Portuguesa [ca]
 • การออกเสียง : Àfrica Oriental Alemanya Àfrica Oriental Alemanya [ca]
 • การออกเสียง : Àfrica Oriental Britànica Àfrica Oriental Britànica [ca]
 • การออกเสียง : Campània Campània [ca]
 • การออกเสียง : barranc de Zedo barranc de Zedo [ca]
 • การออกเสียง : gotèr d'Arbaet gotèr d'Arbaet [ca]
 • การออกเสียง : Arbeca Arbeca [ca]
 • การออกเสียง : l'Arbre Sec l'Arbre Sec [ca]
 • การออกเสียง : les Arcades les Arcades [ca]
 • การออกเสียง : riera d'Arbúcies riera d'Arbúcies [ca]
 • การออกเสียง : aqüeducte dels Arcs aqüeducte dels Arcs [ca]
 • การออกเสียง : rasa de l'Arç rasa de l'Arç [ca]
 • การออกเสียง : Animers Animers [ca]
 • การออกเสียง : Ca les Ànimes Ca les Ànimes [ca]
 • การออกเสียง : clot dels Anoguers clot dels Anoguers [ca]
 • การออกเสียง : clòts d'Anherar clòts d'Anherar [ca]
 • การออกเสียง : font de l'Anna font de l'Anna [ca]
 • การออกเสียง : font de l'Annamaria font de l'Annamaria [ca]
 • การออกเสียง : grau de l'Annet grau de l'Annet [ca]
 • การออกเสียง : l'Anjub l'Anjub [ca]
 • การออกเสียง : les Ànimes les Ànimes [ca]
 • การออกเสียง : les Anqueres les Anqueres [ca]
 • การออกเสียง : Mas d'Anguila Mas d'Anguila [ca]
 • การออกเสียง : Mas de l'Anguita Mas de l'Anguita [ca]
 • การออกเสียง : Mas de l'Aniceto Mas de l'Aniceto [ca]
 • การออกเสียง : Mas de l'Animer Mas de l'Animer [ca]
 • การออกเสียง : Mas de l'Anita Mas de l'Anita [ca]
 • การออกเสียง : Mas de l'Anna Mas de l'Anna [ca]
 • การออกเสียง : pla d'Anguiles pla d'Anguiles [ca]
 • การออกเสียง : plana d'Anguera plana d'Anguera [ca]
 • การออกเสียง : pleta des Anhèths pleta des Anhèths [ca]
 • การออกเสียง : riu d'Anguera riu d'Anguera [ca]
 • การออกเสียง : Sequer d'Anquera Sequer d'Anquera [ca]
 • การออกเสียง : torrent de l'Anijol torrent de l'Anijol [ca]
 • การออกเสียง : Altes Amtigues Altes Amtigues [ca]
 • การออกเสียง : Ansovell Ansovell [ca]
 • การออกเสียง : Antigues Baixes Antigues Baixes [ca]
 • การออกเสียง : Antillac Antillac [ca]
 • การออกเสียง : Antist Antist [fr]
 • การออกเสียง : barranc d'Antic barranc d'Antic [ca]
 • การออกเสียง : Bordes d'Ansui Bordes d'Ansui [ca]
 • การออกเสียง : Ca l'Antic Ca l'Antic [ca]
 • การออกเสียง : Casa l'Antini Casa l'Antini [ca]
 • การออกเสียง : Es Antenes Es Antenes [ca]
 • การออกเสียง : font d'Ansereu font d'Ansereu [ca]