หมวดหมู่:

too late

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงtoo late

  • การออกเสียง : fait accompli fait accompli [fr]
  • การออกเสียง : po niewczasie po niewczasie [pl]
  • การออกเสียง : poniewczasie poniewczasie [pl]