หมวดหมู่:

toneless words

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงtoneless words

 • การออกเสียง : 辘轳 辘轳 [zh]
 • การออกเสียง : 近便 近便 [zh]
 • การออกเสียง : 软和 软和 [zh]
 • การออกเสียง : 逛游 逛游 [zh]
 • การออกเสียง : 架子 架子 [zh]
 • การออกเสียง : 使唤 使唤 [zh]
 • การออกเสียง : 罢了 罢了 [zh]
 • การออกเสียง : 迷糊 迷糊 [zh]
 • การออกเสียง : 爬犁 爬犁 [zh]
 • การออกเสียง : 拨子 拨子 [zh]
 • การออกเสียง : 甜头 甜头 [zh]
 • การออกเสียง : 嗓子 嗓子 [zh]
 • การออกเสียง : 摔打 摔打 [zh]
 • การออกเสียง : 掂掇 掂掇 [zh]
 • การออกเสียง : 姑夫 姑夫 [zh]
 • การออกเสียง : 面筋 面筋 [zh]
 • การออกเสียง : 奉承 奉承 [zh]
 • การออกเสียง : 尸首 尸首 [zh]
 • การออกเสียง : 来头 来头 [zh]
 • การออกเสียง : 叭嗒 叭嗒 [zh]
 • การออกเสียง : 扑闪 扑闪 [zh]
 • การออกเสียง : 嫂嫂 嫂嫂 [zh]
 • การออกเสียง : 火候 火候 [yue]
 • การออกเสียง : 棚子 棚子 [zh]
 • การออกเสียง : 苗子 苗子 [zh]
 • การออกเสียง : 摆设 摆设 [zh]
 • การออกเสียง : 闺女 闺女 [zh]
 • การออกเสียง : 挖苦 挖苦 [zh]
 • การออกเสียง : 烂糊 烂糊 [zh]
 • การออกเสียง : 掂对 掂对 [zh]
 • การออกเสียง : 圈拢 圈拢 [zh]
 • การออกเสียง : 瘸子 瘸子 [nan]
 • การออกเสียง : 糨糊 糨糊 [zh]
 • การออกเสียง : 懒得 懒得 [zh]
 • การออกเสียง : 疙瘩 疙瘩 [zh]
 • การออกเสียง : 吸溜 吸溜 [zh]
 • การออกเสียง : 挼搓 挼搓 [zh]
 • การออกเสียง : 数落 数落 [zh]
 • การออกเสียง : 姥爷 姥爷 [zh]
 • การออกเสียง : 刨子 刨子 [zh]
 • การออกเสียง : 根子 根子 [zh]
 • การออกเสียง : 答理 答理 [zh]
 • การออกเสียง : 嘟囔 嘟囔 [zh]
 • การออกเสียง : 门面 门面 [zh]
 • การออกเสียง : 向着 向着 [zh]
 • การออกเสียง : 素净 素净 [zh]
 • การออกเสียง : 宽敞 宽敞 [zh]
 • การออกเสียง : 例子 例子 [zh]
 • การออกเสียง : 调子 调子 [zh]
 • การออกเสียง : 耙子 耙子 [zh]
 • การออกเสียง : 快当 快当 [zh]
 • การออกเสียง : 铁匠 铁匠 [zh]
 • การออกเสียง : 差使 差使 [zh]
 • การออกเสียง : 盘费 盘费 [zh]
 • การออกเสียง : 全乎 全乎 [zh]
 • การออกเสียง : 垫补 垫补 [zh]
 • การออกเสียง : 行家 行家 [zh]
 • การออกเสียง : 摆设(名) 摆设(名) [zh]
 • การออกเสียง : 石匠 石匠 [zh]
 • การออกเสียง : 稿子 稿子 [zh]
 • การออกเสียง : 领子 领子 [zh]
 • การออกเสียง : 势派 势派 [zh]
 • การออกเสียง : 戥子 戥子 [zh]
 • การออกเสียง : 省得 省得 [zh]
 • การออกเสียง : 岔子 岔子 [zh]
 • การออกเสียง : 磨烦 磨烦 [zh]
 • การออกเสียง : 乱腾 乱腾 [zh]
 • การออกเสียง : 结巴 结巴 [zh]
 • การออกเสียง : 窝囊 窝囊 [zh]
 • การออกเสียง : 停当 停当 [zh]
 • การออกเสียง : 落得 落得 [zh]
 • การออกเสียง : 活泛 活泛 [zh]
 • การออกเสียง : 扑扇 扑扇 [zh]
 • การออกเสียง : 烧饼 烧饼 [zh]
 • การออกเสียง : 棍子 棍子 [zh]
 • การออกเสียง : 唾沫 唾沫 [zh]
 • การออกเสียง : 烙铁 烙铁 [zh]
 • การออกเสียง : 槟子 槟子 [zh]
 • การออกเสียง : 搅和 搅和 [zh]
 • การออกเสียง : 窝棚 窝棚 [zh]
 • การออกเสียง : 光溜 光溜 [zh]
 • การออกเสียง : 说和 说和 [zh]
 • การออกเสียง : 柑子 柑子 [zh]
 • การออกเสียง : 帮子 帮子 [zh]
 • การออกเสียง : 比画 比画 [zh]
 • การออกเสียง : 顺溜 顺溜 [zh]
 • การออกเสียง : 跟斗 跟斗 [zh]
 • การออกเสียง : 稳当 稳当 [zh]
 • การออกเสียง : 顺当 顺当 [zh]
 • การออกเสียง : 婆家 婆家 [zh]
 • การออกเสียง : 荡悠 荡悠 [zh]
 • การออกเสียง : 磨蹭 磨蹭 [zh]
 • การออกเสียง : 松快 松快 [zh]
 • การออกเสียง : 揉搓 揉搓 [zh]
 • การออกเสียง : 干哕 干哕 [zh]
 • การออกเสียง : 亏得 亏得 [zh]
 • การออกเสียง : 皮实 皮实 [zh]
 • การออกเสียง : 扳子 扳子 [zh]
 • การออกเสียง : 睖怔 睖怔 [zh]
 • การออกเสียง : 忙乎 忙乎 [zh]