หมวดหมู่:

toilette

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงtoilette

  • การออกเสียง : WC
    WC [fr]
  • การออกเสียง : pipi
    pipi [fr]
  • การออกเสียง : Aabee
    Aabee [gsw]