หมวดหมู่:

to gradually become

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงto gradually become

  • การออกเสียง : aú [lkt]
  • การออกเสียง : áya áya [lkt]