หมวดหมู่:

to go in

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงto go in

  • การออกเสียง : 入る (いる)
    入る (いる) [ja]
  • การออกเสียง : בּוֹא
    בּוֹא [he]