หมวดหมู่:

to go in

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงto go in

  • การออกเสียง : בּוֹא בּוֹא [he]
  • การออกเสียง : 入る (いる) 入る (いる) [ja]