หมวดหมู่:

to arrange

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงto arrange

  • การออกเสียง : tramitar tramitar [es]
  • การออกเสียง : מסדרת מסדרת [he]
  • การออกเสียง : 都合する 都合する [ja]