หมวดหมู่:

to-sia7 (taiwan)

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงto-sia7 (taiwan)

  • การออกเสียง : 多謝 多謝 [nan]