หมวดหมู่:

tlić się

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงtlić się

  • การออกเสียง : kopcić się kopcić się [pl]
  • การออกเสียง : ćmić się ćmić się [pl]
  • การออกเสียง : tlący się tlący się [pl]