หมวดหมู่:

tipo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงtipo

  • การออกเสียง : tanguero tanguero [it]
  • การออกเสียง : bípedo bípedo [es]
  • การออกเสียง : épica épica [pt]