หมวดหมู่:

Tiếng Anh

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงTiếng Anh

  • การออกเสียง : tiếng Anh
    tiếng Anh [vi]