หมวดหมู่:

the days of the week

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงthe days of the week

  • การออกเสียง : Tuesday Tuesday [en]
  • การออกเสียง : Thursday Thursday [en]
  • การออกเสียง : Wednesday Wednesday [en]