หมวดหมู่:

the days of the week

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงthe days of the week

  • การออกเสียง : Tuesday
    Tuesday [en]
  • การออกเสียง : Thursday
    Thursday [en]
  • การออกเสียง : Wednesday
    Wednesday [en]